Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Osobní zprávy


Ces Radiol 2015;69(2): 155

PROFESOR JOSEF RÖSCH - 90. LET


Dne 27. dubna 2015 se dožil 90. let profesor Josef Rösch, kterému bych takto chtěl jménem České společnosti intervenční radiologie popřát vše nejlepší. Josefa Rösche není jistě potřeba nikomu představovat. Mohli bychom jen opakovat dlouhou řadu jeho vědeckých úspěchů, čestných členství, ocenění, medailí a nesčetné množství publikací a přednášek. Já bych ale zdůraznil jiné aspekty jeho vědeckého a medicínského působení. Uvědomuji si totiž, že tím, že jsme s ním mohli spolupracovat, jsme v osobě Josefa Rósche měli (a stále ještě máme), člověka, který změnil medicínu, a to ve více oblastech. Jeho průkopnické práce v oblasti terapie krvácení do GIT embolizací otevřely cestu metodě, která zachránila stovky a tisíce nemocných a je stále používaná. Spolupráce na vývoji kovových stentů umožnily vývoj PTA, ale i nevaskulárních intervencí. Dalším převratným nápadem je metoda TIPS, kterou navrhl a  experimentálně ověřil ještě v době, kdy medicínská technika neumožňovala její využití. Nicméně po vývoji stentů je tu TIPS jako klinická metoda, která pomáhá tisícům nemocným s krvácením z jícnových městku či s refrakterním ascitem.

Josef sice odešel v roce 1967 do USA, ale stále zůstal příznivcem české intervenční radiologie - jako vedoucí Dotter Interventional Institute školil na svém pracovišti nesčíslnou řadu českých radiologů, ale umožňoval i návštěvu jiných medicínských profesí. Všichni si jistě pamatujeme osm ročníků intervenčních workshopů v Praze, které nejen přinesly řadu excelentních přednášek, ale i umožnily propojení české intervenční radiologie se světovou.

Je neuvěřitelné, že Josef Rösch zůstává i v 90 letech mentálně stále mladý, i  nadále píše odborné i přehledné články a knihy. Jeho doporučení: "Chceš-li se o problému něco dozvědět, napiš o něm článek, chceš-li vědět víc, napiš o něm knihu," zůstává stále platné a měli bychom si ho všichni připomínat.

Josefe, přeji Ti za sebe a také jménem českých intervenčních radiologů vše nejlepší. Přejeme Ti, abys s námi oslavil i řadu dalších svých narozenin.

prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.
Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět