Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Abstrakta


Ces Radiol 2015;69(2): 149 -153

CSIR 2015
XX. PRACOVNÍ SYMPOZIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE
ČLS JEP
28.-30. května 2015 Mikulov


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět