Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2015;69(2): 98 -101

CHEMOEMBOLIZACE EPITELOIDNÍHO HEMANGIOENDOTELIOMU JATER

CHEMOEMBOLIZATION OF HEPATIC EPITELIOID HEMANGIOENDOTHELIOMA

Jarmila Laštovičková, Jan Peregrin
ZRIR IKEM, Praha
SOUHRN

Laštovičková J, Peregrin J. Chemoembolizace epiteloidního hemangioendoteliomu jater

Autoři uvádějí kazuistiku pacienta s epiteloidním hemangioendoteliomem jater (HEHE), který byl léčen chemoembolizací (TACE). Při dlouhodobém sledování 9 let od stanovení diagnózy je klinicky bez obtíží a bez progrese onemocnění při vyšetření zobrazovacími metodami.

Součástí práce je shrnutí charakteristiky HEHE jako vzácného maligního nádoru, jeho diagnostika i možnosti léčby.

Klíčová slova: epiteloidní hemangioendoteliom, chemoembolizace

SUMMARY

Laštovičková J, Peregrin J. Chemoemboli-zation of hepatic epitelioid hemangioendothelioma

Authors present a case report of a patient with epithelioid hemangioendothelioma (HEHE) treated by chemoembolization (TACE). The patient is without clinical manifestations and without tumour progression on imaging methods during long term follow-up of 9 years after diagnosis of HEHE. Characteristics of HEHE as a rare malignant tumour as well as diagnostic and treating options are discussed in the paper.

Key words: epithelioid hemangioendothelioma, chemoembolization


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět