Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2015;69(3): 194 -200

CO PŘEDSTAVUJE PARAMETR CTDIVOL UVÁDĚNÝ CT SKENERY A JE TENTO PARAMETR SKUTEČNĚ VHODNÝ PRO STANOVENÍ DÁVEK PACIENTŮM?

WHAT DOES CTDIVOL MEAN AND IS THIS PARAMETER SUITABLE FOR THE DETERMINATION OF PATIENTS´ DOSES?

Lucie Súkupová
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
SOUHRN

Súkupová L. Co představuje parametr CTDIVOL uváděný CT skenery a je tento parametr skutečně vhodný pro stanovení dávek pacientům?

Článek se zabývá objasněním parametru CTDIVOL a jeho převodem na parametr SSDE, který přesněji vystihuje dávku záření, kterou pacient obdržel. Článek poskytuje hodnoty konverzních faktorů pro převod CTDIVOL na SSDE v závislosti na LAT a/nebo AP rozměru pacienta pro referenční PMMA fantomy dvou velikostí.

Klíčová slova: CT, CTDIVOL, SSDE, odhad dávky pacientovi

SUMMARY

Súkupová L. What does CTDIVOL mean and is this parameter suitable for the determination of patients' doses?

The article deals with an explanation of CTDIVOL parameter and its conversion to SSDE, which more closely reflects the dose of radiation received by the patient. The article also provides the conversion factors for CTDIVOL to SSDE conversion in relation to the LAT and/or AP dimensions of the patient for the reference PMMA phantoms of two sizes.

Key words: CT, CTDIVOL, SSDE, patients dose estimate


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět