Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2015;69(4): 266 -269

NEOBVYKLÁ DETEKCE IZOLOVANÉ SARKOIDÓZY TRACHEOBRONCHIÁLNÍHO KMENE U PACIENTKY S TEPLOTAMI NEJASNÉHO PŮVODU POMOCÍ 18F-FDG PET/CT

18F-FDG PET/CT DETECTION OF THE TRACHEOBRONCHIAL SARCOIDOSIS ATYPICALLY WITHOUT PULMONARY OR MEDIASTINAL IMPAIRMENT IN A WOMAN WITH FEVER OF UNKNOWN ORIGIN - A CASE REPORT

Jiří Doležal1, Martin Slanina2, Tomáš Kriegler3, Eva Krčálová1
1 Oddělení nukleární medicíny FN, Hradec Králové
2 Klinika onkologiea radioterapie 1. LFUKaFN, Hradec Králové
3 Infekční oddělení, Pardubická nemocnice, Nemocnice pardubického kraje
SOUHRN

Doležal J, Slanina M, Kriegler T, Krčálová E. Neobvyklá detekce izolované sarkoidózy tracheobronchiálního kmene u pacientky s teplotami nejasného původu pomocí 18F-FDG PET/CT

Cíl: Cílem sdělení je prezentovat případ 55leté pacientky s teplotami nejasného původu, u které byla pomocí 18F-FDG PET/CT vyšetření zjištěna izolovaná sarkoidóza tracheobronchiálního kmene bez jakéhokoliv postižení hilových či mediastinálních lymfatických uzlin nebo plicního parenchymu.

Metodika: Pacientka vyhledala lékaře pro několik týdnů trvající teploty. Následovalo celé spektrum laboratorních a zobrazovacích vyšetření, které nezjistilo příčinu febrilního stavu. Bylo indikováno 18F-FDG PET/ CT vyšetření, které bylo provedeno v rozsahu od baze lební do poloviny stehen, a  to 60 minut po i. v. aplikaci 18F-FDG (406 MBq -5,2 MBq/kg). V identickém rozsahu bylo provedeno monofázické CT zobrazení, s předcházející per os a i.v. aplikaci bolusu kontrastní látky.

Výsledky: PET/CT zobrazilo symetrickou difuzní intenzivní akumulací 18F-FDG. Zcela atypicky v mediastinu, v plicích a ani jinde ve vyšetřeném rozsahu nebylo zastiženo ložisko patologicky zvýšené akumulace 18F-FDG. Na základě tohoto nálezu bylo vysloveno vážné podezření na sarkoidózu, která poněkud atypicky postihovala pouze tracheobronchiální kmen, bez postižení lymfatických uzlin mediastina a parenchymu plic. Následná biopsie skutečně prokázala přítomnost sarkoidózy. Pacientka podstoupila léčbu kortikoidy a došlo ke zlepšení klinického stavu a ústupu febrilní.

Závěr: 18F-FDG PET/CT vyšetření správně detekovalo neobvyklé izolované postižení tracheobronchiálního kmene sarkoidózou u pacientky s febriliemi nejasného původu a umožnilo zvolit efektivní léčbu, která vedla ke klinickému zlepšení stavu pacientky.

Klíčová slova: sarkoidóza, tracheobronchiální kmen, PET/CT, fiuordeoxyglukóza

SUMMARY

Doležal J, Slanina M, Kriegler T, Krčálová E. 18F-FDG PET/CT detection of the tracheobronchial sarcoidosis atypically without pulmonary or mediastinal impairment in a woman with fever of unknown origin - a case report

Aim: To present a rare case report of the unexpected finding of the isolated tracheobronchial sarcoidosis atypically without pulmonary, mediastinal or extrapulmonary impairment on 18F-FDG PET/CT imaging in a 55-year-old woman with the fever of unknown origin (FUO).

Methods: The patient was examined for a few weeks for fever of unknown origin. Conventional diagnostics and imaging modalities didn't reveal the cause of the FUO. The woman underwent 18F-FDG PET/CT imaging, which was obtained 60 minutes after intravenous injection of 18F-FDG (406 MBq - 5.2 MBq/kg). The PET scan acquisition time was 2.5 minutes per bed position and seven bed positions were necessary. Contrast-enhanced CT (venous phase) provided both full CT evaluation (including intravenous and oral contrast) and PET attenuation correction.

Results: The examination revealed the unexpected intense 18F-FDG uptake in the wall of the tracheobronchial tree without the pulmonary, mediastinal lymph nodes or extrapulmonary 18F-FDG uptake. The PET finding was evaluated as a suspicion on the sarcoidosis which was subsequently proven by biopsy.

Conclusion: 18F-FDG PET/CT imaging is an effective diagnostics method in a  patient with FUO. In our case report PET-CT detected an isolated tracheobronchial sarcoidosis atypically without pulmonary, mediastinal or extrapulmonary impairment, which resulted in a subsequent successful anti-inflammatory treatment and improved patients management.

Key words: tracheobronchial sarcoidosis, positron emission tomography, fluorodeoxyglucose


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět