Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Doporučený postup


Ces Radiol 2016;70(1): 50 -54

DOPORUČENÍ PRO REKANALIZAČNÍ LÉČBU AKUTNÍHO MOZKOVÉHO INFARKTU - VERZE 2016

GUIDELINES FOR RECANAUZATION THERAPY OF ACUTE CEREBRAL INFARCTION - VERSION 2016

doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FESO1
MUDr. Jiří Neumann1
MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO1
prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO1
MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.1
doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., FESO1
prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D, FESO, FEAN1
MUDr. Daniel Václavík, Ph.D.1
doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO1
prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.2
prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.2
prof. MUDr. Martin Kocher, Ph.D.2
doc. MUDr. František Charvát, Ph.D.2
MUDr. Radek Pádr2
MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.2
1Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP
2 Sekce intervencí neuroradiologie České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět