Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Editorial


Ces Radiol 2016;70(1): 8

SEKCE HYBRIDNÍHO A MOLEKULÁRNÍHO ZOBRAZOVÁNÍ RADIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP


Vážení kolegové,

dovolte, abychom Vám představili nově vzniklou sekci Radiologické společnosti s názvem Hybridní a molekulární zobrazování.

V prvním čtvrtletí roku 2016 si připomínáme již 120 let od slavných přednášek dvou velikánů ducha, Konráda Wilhelma Röntgena a Henriho Becquerela, mužů, kteří navždy změnili lidstvo - a medicínu především. Fyzikální objevy z konce 19. století si byly velice blízko a také velmi blízko se dostaly metody zobrazování lidského těla v naší době.

Medicína se na začátku 21. století dostala na molekulární úroveň a také zobrazovací metody se nenechají zahanbit. Možnosti hodnocení mikrostruktury tkání pomocí difuzního zobrazení magnetickou rezonancí, hodnocení molekulárního složení tkání magnetickou rezonanční spektroskopií, konsumpce kyslíku techniku BOLD nebo spektrální zobrazení tkání výpočetní tomografií či kompartmentové analýzy perfuze tkání na farmakokinetické bázi mají velmi mnoho společného s hodnocením metabolismu pomocí látek značenými radionuklidy při pozitronové emisní tomografii. Pokračující sbližování jednotlivých způsobů zobrazení a jejich spojování v multiparametrické zobrazovací algoritmy vyžaduje multiparametrické postupy myšlení u nás "zobrazovačů".

Cílem sekce Radiologické společnosti Hybridní a molekulární zobrazování je vytvořit platformu pro diskuse, pro výměnu zkušeností a hlavně edukaci všech, kteří mají zájem o nejprogresivnější metody zobrazovacích technik.

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o členství v sekci, aby využili možnost přihlášení na webových stránkách RS ČLSE JEP - www.crs.cz.

Plánujeme, že budeme organizovat pravidelná odborná setkání s odborným programem s tématy výukovými, vědeckými a kontroverzními na poli zobrazování pokročilými technikami MR, CT, PET/CT, PET/MR a SPECT/CT. První z takových setkání se uskuteční 5. října 2016 v Plzni.

Za přípravný výbor sekce
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
MUDr. Pavel Fencl, CSc.
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D.
MUDr. Jiří Tesař, Ph.D.
Ing. Milan Hájek, CSc.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět