Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2016;70(1): 9 -15

DIFUZNÍ ZOBRAZENÍ TKÁNÍ NA 3T MR POMOCÍ TECHNIKY RESOLVE (READOUT SEGMENTATION OF LONG VARIABLE ECHO-TRAINS)

3T MAGNETIC RESONANCE DIFFUSION IMAGING OF TISSUES BY MEANS OF RESOLVE (READOUT SEGMENTATION OF LONG VARIABLE ECHO-TRAINS) TECHNIQUE

Radek Tupý, Jiří Ferda, Radek Süss, Jan Kaster
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

Přehledový článek shrnuje omezení konvenčního echoplanárního difuzně váženého zobrazení magnetickou rezonancí na 3T přístrojích a představuje jejich komplexní řešení technikou RESOLVE.

SOUHRN

Tupý R, Ferda J, Siiss R, Kaster J. Difuzní zobrazení tkání na 3T MR pomocí techniky RESOLVE (REadout Segmentation Of Long Variable Echo-trains)

Difuzně vážené zobrazení tkání je zásadní součástí vyšetřovacích protokolů magnetické rezonance. Snížení jeho kvality na 3T přístrojích v porovnání s 1, 5T je při použití konvenčních metod náběru dat významné a vyžaduje hledání nových postupů. Technika RESOLVE (REeadout Segmentation Of Long Variable Echo-trains) představuje volbu, která zmenšuje geometrické distorze a  poskytuje vyšší prostorové rozlišení obrazu, nicméně při prodloužené době vyšetření.

Klíčová slova: magnetická rezonance, difuzně vážené zobrazení, echo planární zobrazení, RESOLVE

Major statement

A review article summarizing the limitations of conventional echo planar diffusion-weighted magnetic resonance imaging on 3T scanners, and introducing RESOLVE technology comprehensive solutions.

SUMMARY

Tupý R, Ferda J, Siiss R, Kaster J. 3T magnetic resonance diffusion imaging of tissues by means of RESOLVE (REadout Segmentation Of Long Variable Echo-trains) technique

Diffusion-weighted tissue imaging is very important part of magnetic resonance examination protocols. There is significant decrease of its quality in 3T compared to 1,5T machines if conventional techniques of data collections are used, and new methods are needed to be applied. RESOLVE (REadout Segmentation Of Long Variable Echo-trains) technique represents an option reducing geometric distortions and providing higher spatial resolution, however, with prolonged examination duration.

Key words: magnetic resonance, diffusion weighted imaging, echo-planar imaging, RESOLVE


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět