Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2016;70(1): 32 -39

ZOBRAZOVÁNÍ SCAPHOLUNÁTNÍHO VAZU

IMAGING OF THE SCAPHOLUNATE LIGAMENT

Alena Štouračová1, Andrea Šprláková-Puková1, Igor Čižmář2, Jana Procházková1, Jiří Kuchařský1, Jan Novák3, Petr Vališ3
1 Radiologická klinika LF MU a FN, Brno
2 Oddělenítraumatologie FN, Olomouc
3 Ortopedická klinika LF MU a FN, Brno
Hlavní stanovisko práce

Práce shrnuje možnosti zobrazovacích metod k ozřejmění lézí scapholunátního vazu.

SOUHRN

Štouračová A, Šprláková-Puková A, Čižmář I, Procházková J, Kuchařský J, Novák J, Vališ P Zobrazování scapholunátního vazu

Cílem sdělení je snaha shrnout současné možnosti zobrazení scapholunátního vazu a jeho patologií od metod snadno dostupných prakticky na všech radiologických pracovištích po zobrazení pomocí magnetické rezonance včetně charakteristiky vhodných typů sekvencí. Na příkladech z vlastního souboru pacientů demonstrují autoři patologie, s nimiž se setkáváme v běžné praxi.

Klíčová slova: scapholunátní vaz, scapholunátní disociace, zobrazovací metody

Major statement

This work summarizes imaging methods possibilities to visualize scapholunate ligament lesions.

SUMMARY

Štouračová A, Šprláková-Puková A, Čižmář I, Procházková J, Kuchařský J, Novák J, Vališ P. Imaging of the scapholunate ligament

The aim of this work is to summarize the current options to imaging scapholunate ligament and its pathologies of methods readily available on almost all radiology departments through magnetic resonance imaging, including characteritics of eligible sequences. Authors demostrate pathology of the scapholunate ligament encountered in daily practice.

Key words: scapholunate ligament, scapholunate dissociation, imaging methods


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět