Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2016;70(3): 129 -137

18F-FDG-PET/MR U DĚTÍ S HODGKINOVOU NEMOCÍ

18F-FDG-PET/MRI IN CHILDREN WITH HODGKIN´S DISEASE

Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Baxa
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

PET/MR u dětí s postižením Hodgkinovou nemocí je efektivní nástroj ke stagingu i hodnocení odpovědi na terapii, dovoluje výrazné snížení radiační dávky.

SOUHRN

Ferda J, Ferdová E, Baxa J. 18F-FDG-PET/ MR u dětí s  Hodgkinovou nemocí

Cíl: Zhodnotit možnosti stagingu a hodnocení efektu terapie Hodgkinovy nemoci u dětí pomocí 18F-FDG-PET/MR.

Metodika: Bylo provedeno 26 vyšetření u 12 dětí ve věku od 8 do 15 let se stanovenou diagnózou Hodgkinovy nemoci pomocí integrovaného PET/MR systému s  podáním 18F-FDG v dávce 2,0 MBq/kg, bylo provedeno celotrupové nebo celotělové vyšetření sekvencemi T1 VIBE Dixon two-point, TIRM T2 STIR a DWI po aplikaci gadoliniové kontrastní látky, v každé poloze vyšetření byla provedena akvizice dat po dobu 4 minut. Všechna vyšetření byla provedena bez nutnosti celkové anestezie. Hodnocení nálezů bylo dle WHO stagingu Hodgkinovy nemoci, interim hodnocení dle Deauvillského schématu.

Výsledky: U všech nemocných bylo dosaženo adekvátního zobrazení, aplikovaná aktivita byla v rozmezí 45-151 MBq, u devíti dětí byla provedena dvě vyšetření staging a interim, u tří dětí tři vyšetření, kdy při interim vyšetření bylo hodnoceno skóre 4 nebo 5 podle Deauvillského schématu.

Závěr: Hybridní zobrazení 18F-FDG-PET/MR s nízkou dávkou 18F-FDG dosahuje optimální kvality k posouzení stagingu i interim efektu terapie Hodgkinovy nemoci u dětí, kdy navíc schéma umožňuje radikální snížení radiační dávky u nemocných.

Klíčová slova: Hodgkinova nemoc, 18F-fluorodeoxyglukoza, PET/MR

Major statement

PET/MRI in children suffering from Hodgkin's lymphoma is an effective tool in staging and therapy response evaluation, it enables serious reduction of the radiation dose burden to the ill child.

SUMMARY

Ferda J, Ferdová E, Baxa J. 18F-FDG-PET/ MRI in children with Hodgkin´s disease

Aim: To evaluate the feasibility of the staging and restaging imaging of children suffering from Hodgkin's disease 18F-FDG-PET/MRI.

Method: In 12 children in the age 8 to 15 years with proven diagnosis of Hodgkin's disease, 26 procedures were performed using the integrated PET/MRI. The dosing of 2 MBq of 18F-FDG per kilogram of body weight was used. The whole-body or whole trunk imaging was used using T1 VIBE Dixon two-point, TIRM T2 STIR and DWI after application of gadolinium contrast agent. The data acquisition lasts 4 minutes in each position. All examinations were performed without need of the general anaesthesia. The imaging evaluation was driven in the intentions of the WHO Hodgkin´s disease staging or during interim examinations using the Deauville score system.

Results: All examinations were evaluated as adequate from the point of view of diagnostic quality of examination, the applied radiopharmaceutical activity varied between 45 to 151 MBq. The coupled staging and interim examinations were performed in 9 children, in three children classified as score 4 or 5 according Deauville schema, the additional follow-up study was added to complete the therapy response imaging.

Conclusion: Hybrid imaging 18F-FDG-PET/MRI with low 18 F-FDG-dosing reaches the optimal diagnostic quality in the assessment of the staging and also restaging of the Hodgkin´s disease, when the attitude with lower 18F-FDG-dosing enables the lowering the total radiation dose burden to the ill children.

Key words: Hodgkin´s disease, 18F-fluorodeoxyglucose, PET/MRI


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět