Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2016;70(3): 138 -142

MOŽNOSTI SNÍŽENÍ RADIAČNÍ DÁVKY Z 18F-FDG-PET/ CT VYŠETŘENÍ U DĚTÍ

THE POSSIBILITIES OF RADIATION DOSE REDUCTION DURING 18F-FDG-PET/CT IN CHILDREN

Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Baxa
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

Při vyšetření PET/CT u dětí dovoluje redukce expozičních hodnota snížení aplikované aktivity výrazné snížení radiační dávky

SOUHRN

Ferda J, Ferdová E, Baxa J. Možnosti snížení radiační dávky z 18F-FDG-PET/CT vyšetření u dětí

Cíl: Zhodnotit možnosti snížení dávky z vyšetření 18F-FDG-PET/CT u dětí.

Metodika: Bylo provedeno 20 vyšetření 18F-FDG-PET/CT u 15 dětí ve věku 3-14 let v průběhu 10 měsíců. Vyšetření byla provedena s podáním radiofarmaka v  dávce aktivity 2 MBq/kg pomocí PET/CT se čtyřprstencovým PET subsystémem s  kraniokaudálním field-of-view 22,8 cm s akvizicí dat 1,5 min na jednu polohu akvizice technikou step-and-shoot s využitím rekonstrukce PET dat pomocí point spread funkce (PSF) a techniky time-of-flight, dále 128řadým CT subsystémem s  přímou analogově digitální konverzí na detektoru, s nízkovoltážním protokolem s preferencí expozice s 80 kV a rekonstrukcí dat pomocí iterativní rekonstrukce dat druhé generace.

Výsledky: U všech nemocných bylo dosaženo adekvátního zobrazení, aplikovaná aktivita byla v rozmezí 39-142 MBq, u tří dětí byla provedena vyšetření staging a interim nebo restaging, u jednoho dítěte byla provedena vyšetření stagingu a dvě restagingová. Dávka z CT vyjádřená hodnotou dose-lenght-product (DLP) dosáhla v rozsahu trupu od 39 do 66 mGy, celotělově 83 do 150 mGy.

Závěr: U hybridního zobrazení 18F-FDG-PET/CT je možné významně snížit expoziční dávku u dětí kombinací nízké aplikované aktivity radiofarmaka, použitím pokročilé expoziční techniky s kontrolou dávky CT s preferencí nízké voltáže a moderními rekonstrukčními technikami PET i CT obrazu.

Klíčová slova: nízkodávkové vyšetření, 18F-fluorodeoxyglukóza, PET/CT, time-of-flight, iterativní rekonstrukce

Major statement
During PET/CT in children the reduction of the exposition parameters and the decrease of the aktivity dose enables serious reduction of the radiation dose burden to the ill child.

SUMMARY

Ferda J, Ferdová E, Baxa J. The possibilities of radiation dose reduction during 18F-FDG-PET/CT in children

Aim: To evaluate the feasibility of the radiation dose lowering during 18F-FDG-PET/CT in children.

Material and method: In 15 children in the age 4 to 14 years, 20 examinations of PET/CT with the application of 18F-FDG were performed. The dosing of 2 MBq of 18F-FDG per kilogram of body weight was used. The whole-body or whole trunk imaging was used four ring PET subsystem with the 22.8 cm of field of view detector, 1.5 minutes per bed data acquisition and time of flight and point spread function reconstructions; the low-kilovolt exposition with preferred 80 KV was used in 128-detector-row CT subsystem, CT data were reconstructed using iterative reconstruction of the second generation.

Results: All examinations were evaluated as adequate from the point of view of diagnostic quality of examination, the applied radiopharmaceutical activity varied between 39 to 142 MBq. The coupled staging and interim (or restaging) examinations were performed in three children, in one child the secondadditional follow-up study was added to complete the therapy response imaging. The radiation dose quantified with dose length product varied between 39 to 66 mGy in trunk examination and, 83 to 150 mGy in whole body imaging.

Conclusion: Hybrid imaging 18F-FDG-PET/CT with low 18F-FDG-dosing reaches the optimal diagnostic quality the dose will drop down using the advanced techniques of the data acquisition and reconstruction both on PET and CT subsystems.

Key words: low-dose imaging, 18F-fluorodeoxyglucose, PET/CT, time-of-flight, iterative reconstruction


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět