Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Nekrolog


Ces Radiol 2016;70(2): 115

ZEMŘEL PROFESOR JOSEF RÖSCH


S politováním oznamujeme, že dne 17. ledna 2016 zemřel v Portlandu ve věku nedožitých 91 let profesor Josef Rösch.

Profesor Rösch se narodil v roce 1925 v Plzni. Po absolvování lékařské fakulty v Praze v roce 1950 nastoupil do Vojenské nemocnice ve Střešovicích. Začal sice na interně, ale po seznámení se s radiologií se rozhodl věnovat tomuto oboru. Od začátku se zajímal o intervence, což v té době znamenalo hlavně angiografie. Jeho průkopnické práce o  splenoportografii a krvácení do GIT byly velmi ceněny a citovány. Z této doby pocházejí i jeho monografie "Transparietální splenoportografie" a "Radiologie sleziny a pankreasu" přeložené do několika jazyků. V roce 1966 se stal docentem.

Na českém radiologickém kongresu v roce 1963 v Karlových Varech, kterého byl Josef Rösch sekretářem, se setkal s Charlesem Dotterem, který ho pozval na Research Fellowship do Portlandu, kam v roce 1966 Josef Rösch odjel. V  Portlandu zůstal do konce života, stal se později ředitelem nově vzniklého Charles Dotter Interventional institutu. Stal se předním, světově respektovaným, intervenčním radiologem. Pokračoval v rozvíjení diagnostiky a  terapie krvácení, vyvinul TIPS, podílel se na vývoji prvních samoexpandibilních stentů, vypracoval metodu rekanalizace vejcovodů v léčbě neplodnosti a začal jako jeden z prvních užívat teleradiologii pro vzdělávání mladých lékařů.

Ani při svém pobytu v USA nepřerušil kontakty s českou radiologií. V Portlandu v Dotter Institute bylo na kratším či delším pobytu řada českých a slovenských radiologů, ale i lékařů jiných oborů. Čeští intervenční radiologové a další radiologové z východní Evropy si jistě pamatují intervenční kongresy pořádané profesorem Röschem v Praze na konci 20. a na začátku 21. století.

Za svůj život publikoval téměř 500 odborných článků, kapitol či knih. Byl čestným členem mnoha radiologických společností a laureátem řady světově uznávaných ocenění. Z dalších poct stojí za zmínku například pět zlatých medailí (European Association of Radiology 1991, Japanese Society od Cardiovascular and Interventional Radiology 1994, Society od Cardiovascular and Interventional Radiology 1997, Western Angiographic and Interventional Society 2000 a CIRSE 2015) a čestné členství ve mnoha odborných společnostech. Ještě za jeho života byla ustanovena na každoročních kongresech CIRSE eponymní přednáška "Josef Rösch Lecture".

V osobě Josefa Rösche jsme ztratili nejen průkopníka intervenční radiologie, ale především skvělého člověka.

prof. MUDr. Jan H. Peregrin, CSc.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět