Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Zprávy


Ces Radiol 2016;70(2): 117 -119

ZALOŽENÍ SEKCE INTERVENČNÍ NEURORADIOLOGIE (SINR) ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE (CSIR ČLS JEP)


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět