Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Abstrakta


Ces Radiol 2016;70(2): 105 -113

CSIR 2016
XXI. PRACOVNÍ SYMPOZIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE
ČLS JEP
2.-4. června 2016 Velké Losiny


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět