Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2016;70(4): 247 -251

SYNDROM INVAZIVNÍHO JATERNÍHO ABSCESU U MUŽE VIETNAMSKÉHO PŮVODU VYVOLANÝ KLEBSIELLA PNEUMONIAE

KLEBSIELLA PNEUMONIAE CAUSED INVASIVE LIVER ABSCESS SYNDROME IN A VIETNAMESE MALE

Tereza Kopřivová1, Tomáš Andrašina1, Beata Hemmelová2, Markéta Hanslianová3, Jan Beránek4, Vlastimil Válek1
1 Radiologická klinika LF MU a FN, Brno
2 Chirurgická klinika FN, Brno
3 Oddělení klinické mikrobiologie FN, Brno
4 Oční klinika FN, Brno
Hlavní stanovisko práce

Prezentací této kazuistiky syndromu invazivního jaterního abscesu chceme zvýšit povědomí o tomto onemocnění.

SOUHRN

Kopřivová T, Andrašina T, Hemmelová B, Hanslianová M, Beránek J, Válek V. Syndrom invazivního jaterního abscesu u muže vietnamského původu vyvolaný Klebsiella pneumoniae

Prezentujeme kazuistiku pacienta s pyogenním jaterním abscesem, způsobeným hypervirulentním kmenem K. pneumoniae, u něhož se vyvinuly metastatické infekční komplikace.

Součástí práce je také shrnutí základních poznatků o tomto "Syndromu invazivního jaterního abscesu" včetně jeho diagnostiky a terapie.

Klíčová slova: invazivní syndrom, Klebsiella pneumoniae, pyogenní jaterní absces

Major statement

By presenting following case of invasive liver syndrome we want to raise awareness of this illness.

SUMMARY

Kopřivová T, Andrašina T, Hemmelová B, Hanslianová M, Beránek J, Válek V. Klebsiella pneumoniae caused invasive liver abscess syndrome in a Vietnamese male

We present a case of a pyogenic liver abscess caused by hypervirulent strain of K. pneumonia complicated by metastatic spread of the infection.

We also provide a summary of basic characteristics of this "Invasive liver abscess syndrome" including its diagnosis and treatment.

Key words: invasive syndrome, Klebsiella pneumoniae, pyogenic liver abscess


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět