Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2016;70(4): 219 -220

HYBRIDNÍ ZOBRAZENÍ JATER A PANKREATU POMOCÍ PET/MR

HYBRID IMAGING OF LIVER AND PANKREAS USING PET/MRI

Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Baxa
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

Hybridní zobrazení PET/MR umožnuje využití výhod zobrazení jater pomocí hepatospecifcké fáze s hodnocením metabolické aktivity tkání.

SOUHRN

Ferda J, Ferdová E, Baxa J. Hybridní zobrazení jater a pankreatu pomocí PET/MR

Hybridní zobrazení pomocí PET/MR u onemocnění jater a pankreatu využívá vysokého kontrastního rozlišení magnetické rezonance spolu s možnostmi posouzení dynamického postkontrastního zobrazení hepatospecifckou kontrastní látkou, která dovoluje posoudit perfuzní charakteristiky tkání a také schopnost akumulovat hepatospecifckou látku a současně hodnotit metabolickou aktivitu ložisek. Možnost dechově synchronizované akvizice dat výrazně zpřesňuje evaluaci metabolické aktivity ložisek. Pro zobrazení jaterních sekundárních nádorů a nádorů cholangiogenní je využívána kombinace podání hepatospecifcké kontrastní látky s 18F-fluorodeoxyglukózou. U  hepatocelulárního karcinomu je možné využít kromě 18 F-fluorodeoxyglukózy také 18F-fluorocholin. Kombinace MR a PET je vhodným nástrojem k přesnému posouzení jednak povahy pankreatických nádorových procesů, včetně posouzení biologické aktivity cystických nádorů, ale dovoluje i výrazné zpřesnění stagingu, především odlišení nádorů s jaterními metastázami. U neuroendokrinních nádorových procesů pankreatu, ale i u jaterních metastáz se uplatňuje 18F-fluorodihydrohyfenylalanin.

Klíčová slova: hybridní zobrazení, PET/ MR, jaterní nádory, nádory pankreatu

Major statement

Hybrid imaging PE/MRI enables tu use the advantages of the liver imaging using hepatospecifc contrast agent with the evaluation of the metabolic activity.

SUMMARY

Ferda J, Ferdová E, Baxa J. Hybrid imaging of liver and pankreas using PET/MRI

Hybrid imaging using PET/MRI in liver and pancreas uses the enhanced tissue contrast of magnetic resonance including dynamic enhancement using gadolinium based contrast agent with early extracellular and late hepatospecifc distribution with addition of the evaluation of the metabolic activity of the tissues. Te possibility of the synchronous data acquisition with the breathing movements improves the detectability of the presence and level of the metabolic activity within the lesions. 18F-fluorodeoxyglucose is being an optimal radiopharmaceutical in detection and follow-up of the liver metastases and cholangiogenous tumors. Te hepatocellular carcinoma imaging could be based both on the 18F-fluorodeoxyglucose and 18F-fluorocholine. I tis the advantage to combine magnetic resonance and positron emission tomography in patients with pancreatic tumors, including the assessment of the behavior and in the evaluation of the staging of the tumor, especially in cases when the hepatic metastases of pancreatic tumors should be excluded. In tumors of neuroendocrine origin even in pancreatic or liver secondary tumors, the useful radiopharmaceutical is 18F-fluorodihydroxyphenylalanine.

Key words: hybrid imaging, PET/MRI, liver tumors, pancreatic tumors


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět