Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Doporučený postup


Ces Radiol 2017;71(1): 79 -90

DOPORUČENÍ PRO VYUŽITÍ ZOBRAZOVACÍCH METOD PŘI PODEZŘENÍ NA SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE

STANDARDS FOR RADIOLOGICAL INVESTIGATIONS OF SUSPECTED NON-ACCIDENTAL INJURY

Eliška Popelová
Klinika zobrazovacích metod 2. LF a FN Motol, Praha

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět