Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2017;71(1): 65 -69

DETEKCE DISEMINACE MALIGNÍHO SCHWANNOMU NERVUS FACIALIS POMOCÍ HYBRIDNÍHO 18F-FDG PET/CT

18F-FDG PET/CT IMAGING OF THE DISSEMINATED MALIGNANT SCHWANNOMA

Jiří Doležal1, Dagmar Kalousová2, Eva Krčálová1, Karel Pokorný3, Kateřina Vondráčková4
1 Oddělení nukleární medicíny LF UK a FN, Hradec Králové
2 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
3 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická nemocnice, Pardubice
4 Onkologické a radiologické centrum Pardubice, Multiscan, Pardubice
Hlavní stanovisko práce

Ojedinělý případ 45letého pacienta s maligním schwannomem nervus facialis, kde pomocí hybridního 18F-FDG PET/CT vyšetření byla detekována diseminace onemocnění. PET/CT vyšetření zkrátilo dobu re-stagingu a vedlo ke změně léčby.

SOUHRN

Doležal J, Kalousova D, Krčálová E, Pokorný K, Vondráčková K. Detekce diseminace maligního schwannomu nervus facialis pomocí hybridního 18F-FDG PET/CT

Cíl: Prezentovat ojedinělý případ 45letého pacienta s maligním schwannomem nervus facialis, kde pomocí hybridního 18F-FDG PET/CT vyšetření byla detekována diseminace onemocnění.

Metoda: Pacient si všimnul hmatného retrourikulárního zduření vpravo, které zvětšovalo v čase. Byla provedena exstirpace celého hmatného ložiska za pravým uchem. Histologické vyšetření prokázalo maligní schwannom. Onkolog indikoval provedení hybridní PET/CT vyšetření s 18F-FDG k posouzení rozsahu onemocnění.

Výsledky: Zobrazilo se ložisko zvýšeného metabolismu 18F-FDG při kaudální části processus mastoideus vpravo, které svědčilo pro přítomnost viabilní nádorové tkáně. Pacient podstoupil subtotální resekci spánkové kosti vpravo s  plastikou svalovým lalokem s totální parotidektomií a odstranění lymfatických uzlin na krku vpravo. Následovala adjuvantní radioterapie. Za několik měsíců pacient absolvoval další 18F-FDG PET/ CT vyšetření s cílem posoudit efekt léčby. PET/CT zobrazilo mnohočetné viabilní metastázy v obou plicích, v  několika lymfatických uzlinách na krku vpravo, subkarinálně a v oblasti obou plicních hilů dále ve svalech, v těle 2. krčního obratle a na peritoneu vlevo. Vzhledem k  diseminaci základního onemocnění následovala paliativní chemoterapie.

Závěr: Vstupní 18F-FDG PET/CT vyšetření správně vyslovilo podezření na přítomnost rezidua maligního schwannomu v oblasti nervus facialis a PET/CT vyšetření po léčbě zjistilo diseminaci maligního schwannomu, což vedlo ke změně strategii léčby a zkrácení doby diagnostického procesu.

Klíčová slova: maligní schwannom, PET, fluordeoxyglukóza

Major statement

A rare case report of 45-year-old man with disseminated malignant schwannoma of the nervus facialis which was detected by means of 18F-FDG PET/CT imaging is presented. The PET/CT improved the patient management and the finding resulted in treatment changes.

SUMMARY

Doležal J, Kalousová D, Krčálová E, Pokorný K, Vondráčková K. 18F-FDG PET/ CT imaging of the disseminated malignant schwannoma

Aim: To present a rare case report about 45-year-old man with disseminated malignant schwannoma nervus facialis which was detected by means of 18F-FDG PET/CT imaging.

Method: The patient was examined for growing the right retroauricular mass. The resection of the mass was performed and malignant schwannoma was proven. The staging PET/CT scan was obtained 60 minutes after intravenous injection of 18F-FDG. The PET scan acquisition time was 2.5 minutes per bed position and nine bed positions were necessary. Contrast-enhanced CT (venous phase) provided both full CT evaluation (including intravenous and oral contrast) and PET attenuation correction.

Results: The PET/CT demonstrated focal the 18F-FDG uptake in the residual tumor on the right side of the neck near the processus mastoideus. The patient underwent the subtotal resection of the right temporal bone with the right parotidectomy and the right lymph nodes neck dissection and subsequently adjuvant chemotherapy. The re-staging PET/CT showed the malignant schwannoma dissemination to lungs, right neck, hilar and subcarinal lymph nodes, muscles, the second cervical vertebra and peritoneum. The palliative chemotherapy was given.

Conclusion: In this report the staging, respectively re-staging 18F-FDG PET/CT imaging correctly detected residual malignant schwannoma nervus facialis, respectively dissemination after treatment. The PET/CT imaging improved the patient management and the finding resulted in treatment changes.

Key words: malignant schwannoma, positron emission tomography, fluorodeoxyglucose


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět