Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Abstrakta


Ces Radiol 2017;71(2): 161 -167

CSIR 2017
XXII. PRACOVNÍ SYMPOZIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE ČLS JEP
1. - 3. června 2017
Hotel Lions Nesuchyně


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět