Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Doporučený postup


Ces Radiol 2017;71(2): 109

DOPORUČENÍ ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE ČLS JEP: DOPORUČENÁ PÉČE PO PERKUTÁNNÍM VÝKONU U AMBULANTNÍHO PACIENTA

CZECH SOCIETY OF INTERVENTIONAL RADIOLOGY ČLS JEP GUIDELINES FOR PATIENTS´CARE AFTER PERCUTANEOUS PROCEDURE

Martin Köcher1, Miloslav Roček2, Jan Peregrin3, Radek Pádr2, Josef Hořejš4
1 Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
2 Klinika zobrazovacích metod FN Motol, Praha
3 Pracoviště diagnostické a intervenční radiologie IKEM, Praha
4 Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět