Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2017;71(4): 353 -362

HYBRIDNÍ ZOBRAZENÍ PET/MR

HYBRID IMAGING PET/MRI

Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Baxa
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko

PET/MR je hybridní zobrazovací metoda, která spojuje přednosti metabolického zobrazení s výhodami zobrazení magnetickou rezonancí.

SOUHRN

Ferda J, Ferdová E, Baxa J. Hybridní zobrazení PET/MR

Přehledový článek se zabývá základním konceptem hybridního zobrazení PET/MR, způsoby vyšetření a základními klinickými aplikacemi.

Klíčová slova: hybridní zobrazení, magnetická rezonance, pozitronová emisní tomografie, PET/MR

Major statement

PET/MRI as a hybrid imaging modality combines the advantages of the metabolic and magnetic resonance imaging.

SUMMARY

Ferda J, Ferdová E, Baxa J. Hybrid imaging PET/MRI

The review article showing the basic concepts of hybrid imagign using PET/MRI, presents the ways how to lead the examinations and describes the basic clinical examples of its indications.

Key words: hybrid imaging, magnetic resonance imaging, positron emission tomography, PET/MRI


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět