Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2017;71(4): 345 -352

MR TRAKTOGRAFIE MOZKU A MR NEUROGRAFIE PERIFERNÍCH NERVŮ

MR TRACTOGRAPHY OF THE BRAIN AND MR NEUROGRAPHY OF THE PERIPHERAL NERVES

Ibrahim Ibrahim, Jaroslav Tintěra, Antonín Škoch, Filip Jírů
Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Hlavní stanovisko

Článek shrnuje stručný přehled některých aplikací MRtraktografíe mozku a 3D MR neurografíe periferních nervů na pracovišti IKEM.

SOUHRN

Ibrahim I. MR traktografie mozku a MR neurografíe periferních nervů

MR traktografie (MRT) se stala v posledních letech velmi důležitou a  neinvazivní metodou zobrazení svazků bílé hmoty a periferních nervů měřením difúze molekul vody magnetickou rezonancí. Zde je uveden krátký historický vývoj a implementace MRT do klinické praxe na našem pracovišti IKEM. Dále je uveden stručný přehled některých aplikací MRT mozku a 3D MR neurografíe (MRN) periferních nervů. Obě metody mohou hrát důležitou roli při plánování neurochirurgických operací a sledování postoperačních změn mozkových a  periferních nervových mikrostruktur.

Klíčová slova: MR traktografie (MRT), zobrazení difuzního tenzoru (DTI), MR neurografíe (MRN), mozek, periferní nervy

Major statement

The paper summarizes selected applications of brain MR tractography and 3D MR neurography of peripheral nerves in the Institute for Clinical and Experimental Medicine (IKEM).

SUMMARY

Ibrahim I. MR tractography of the brain and MR neurography of the peripheral nerves

MR tractography (MRT) has become an important method for noninvasive visualization of white matter bundles and peripheral nerves using magnetic resonance imaging measurment of water molecule diffusion. This paper gives a  short historical overview and implementation of the MRT into clinical practice in the institute IKEM. Furthermore, the paper gives a short overview of some MRT applications of brain and 3D MR neurography of peripheral nerves. The MR tractography and MR neurography may be used in the presurgical planning and post-operative follow-up of the brain and peripheral nerves microstructural changes.

Key words: MR tractography(MRT), diffusion tensor imaging (DTI), MR neurography (MRN), brain, peripheral nerves


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět