Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2017;71(4): 312 -322

31P A 19F MR SPEKTROSKOPIE A ZOBRAZOVÁNÍV IKEM/

31P AND 19F MR SPECTROSCOPY AND IMAGING IN IKEM

Petr Šedivý, Vít Herynek, Monika Dezortová, Miloslav Drobný, Andrea Gálisová, Milan Hájek
Oddělení klinické a experimentální MR spektroskopie, Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Hlavní stanovisko práce

Článek popisuje vývoj a hlavní směry v rozvoji in vivo MR spektroskopie a  zobrazování pomocí X-jader, a to především jader 31P a 19 F a uplatnění těchto technik v IKEM za posledních 30 let.

SOUHRN

Šedivý P, Herynek V, Dezortová M, Drobný M, Gálisová A, Hájek M. 31 P a 19F MR spektroskopie a zobrazování v IKEM

Článek popisuje základní možnosti použití MR spektroskopie X-jader a  soustřeďuje se na 31P a 19F in vivo MR experimenty. Jsou popsány základní postupy klidové a dynamické 31P MR spektroskopie na příkladech vyšetření prováděných v IKEM. 31P a 19F in vitro a in vivo experimenty jsou demonstrovány na vyšetřeních při 1,5 T, 3 T a  4,7 T orgánů a laboratorních zvířat. Vývoj metod v IKEM je dokladován uvedenými publikovanými pracemi.

Klíčová slova: spektroskopie X-jader, klidová a dynamická 31P MR spektroskopie, 19F MRS

Major statement

The paper describes the development of in vivo X-nuclei MR spectroscopy and imaging with X-nuclei, namely 31P and 19F, and application of these technigues in IKEM over the last 30 years.

SUMMARY

Šedivý P, Herynek V, Dezortová M, Drobný M, Gálisová A, Hájek M. 31 P and 19F MR spectroscopy and imaging in IKEM

The paper describes the possibility of the application of MR spectroscopy with X-nuclei and is focused to 31P and 19F in vivo MR experiments. Basic procedures of the rest and dynamic 31P MRS are shown on examples of examinations performed in IKEM. 31P and 19F in vivo and in vitro experiments with organs and small animals are demonstrated at 1.5 T, 3T and 4.7 T magnetic fields. The development of these methods in IKEM is supported by published papers.

Key words: X-nuclei MR spectroscopy, dynamic and rest 31P MR spectroscopy, 19F MRS


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět