Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2017;71(4): 305 -311

1H MR SPEKTROSKOPIE - II. STANOVENÍ TUKŮ A CITRÁTU

1H MR SPECTROSCOPY - II. LIPIDS AND CITRATE

Milan Hájek, Miloslav Drobný, Petr Šedivý, Monika Dezortová
Oddělení klinické a experimentální MR spektroskopie, Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie, Institut klinické a experimentální medicíny
Hlavní stanovisko práce

Stanovení obsahu tuků ve svalech a dalších orgánech se využívá pro stanovení stupně steatózy a studium metabolického syndromu. Editační spektroskopické techniky byly použity pro stanovení omega nenasycených mastných kyselin a pro studium věkových změn koncentrací metabolitů v prostatě.

SOUHRN

Hájek M, Drobný M, Šedivý P, Dezortová M. 1H MR spektroskopie - II. stanovení tuků a citrátu

1H MR spektroskopie je vhodnou metodou pro sledování zastoupení tuků v  lidských tkáních. Umožňuje stanovit stupeň steatózy v játrech měřením poměrů intenzit signálů vody a signálů mastných kyselin. Spektroskopické stanovení obsahu tuku dobře koreluje s histologickými vyšetřeními a vzhledem k  neinvazivnosti je to metoda vhodná pro dlouhodobé sledování obsahu tuku v  játrech. Obdobným způsobem lze stanovit obsah tuku v myokardu. V kosterních svalech je možné stanovovat intra- a extracelulární tuk a pro toto stanovení se využívají editační 1H MRS techniky, které měří spektra s různým echo časem. Pokročilé editační techniky jako je oMEGA PRESS umožňují neinvazivní stanovení omega mastných kyselin. Do skupiny vyšetřování, které využívají editační techniky, patří i stanovení koncentrace metabolitů v prostatě. Koncentrace citrátu roste významně s věkem zdravých mužů. Pro dlouhodobé sledování anebo při vyšetřování pacientů je nezbytné tyto věkové závislosti brát do úvahy.

Klíčová slova: 1H MR spektroskopie, lipidy, citrát, játra, srdce, sval, prostata

Major statement

The measurement of fat content in muscles and other organs is used for the determination of steatosis and for the study of metabolic syndrome. Editing spectroscopic procedures were used to measure the content of omega unsaturated fatty acids and to study metabolite concentrations in prostate with aging.

SUMMARY

Hájek M, Drobný M, Šedivý P, Dezortová M. 1H MR spectroscopy - II. lipids and citrate

1H MR spectroscopy is a suitable method of fat evaluation in human body. It is possible to determine the level of liver steatosis using the measurement of water and fatty acids signal intensities. The results from spectroscopy correlate well with the results of histology. The method is useful for long-term studies due to its non-invasive character. A similar examination procedure can be used for fat measurement in myocardium. Editing 1H MRS techniques with different echo times are used to measure intra- and extracellular fat in muscles. Advanced editing techniques such as oMEGA PRESS enable measuring the content of omega fatty acids. Editing techniques are also applied for the measurement of metabolite concentrations in prostate. The concentration of citrate significantly increases with the age of healthy males. The age dependency of metabolite concentrations has to be considered in long-term studies as well as in the case of patients´ examinations.

Key words: 1H MR spectroscopy, lipids, citrate, liver, heart, muscle, prostate


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět