Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2017;71(4): 296 -304

1H MR SPEKTROSKOPIE - I. MOZEK

1H MR SPECTROSCOPY - I. BRAIN

Monika Dezortová, Dita Pajuelo, Milan Hájek
Oddělení klinické a experimentální MR spektroskopie, Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Hlavní stanovisko práce

Článek ukazuje vývoj metody 1H MR spektroskopie v České republice, konkrétně v  Institutu klinické a experimentální medicíny, během uplynulých 30 léta možnosti jejího využití jak ve výzkumných projektech, tak v klinické praxi. První část je věnována 1H MR spektroskopii mozku.

SOUHRN

Dezortová M, Pajuelo D, Hájek M. 1H MR spektroskopie - 1. mozek

Článek ukazuje vývoj a využití metody 1H MR spektroskopie v České republice, konkrétně v Institutu klinické a experimentální medicíny, během uplynulých 30 let. Na příkladech jsou popsány základní poznatky a zkušenosti s  měřením i zpracováním 1H MR spekter u různých typů onemocnění a  možnosti jejího využití jak ve výzkumných projektech, tak v klinické praxi. První část je věnována 1H MR spektroskopii mozku.

Klíčová slova: 1H MR spektroskopie, mozek, magnetická rezonance

Major statement

The paper leads with a historical overview to the development of 1H MR spectroscopy method in the Czech Republic, namely in the Institute for Clinical and Experimental Medicine, during 30 years and shows possibilities of its applications in the research as well as in the clinical practice.The first part is dedicated to the 1H MR spectroscopy of the brain.

SUMMARY

Dezortová M, Pajuelo D, Hájek M. 1H MR spectroscopy - I. brain

The paper leads with a historical overview to the development of 1H MR spectroscopy method in the Czech Republic, namely in the Institute for Clinical and Experimental Medicine, during 30 years and shows possibilities of its applications in the research as well as in the clinical practice. The first part is dedicated to the 1H MR spectroscopy of the brain.

Key words: 1H MR spectroscopy, brain, magnetic resonance


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět