Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2017;71(4): 243 -259

KLINICKÉ SYSTÉMY MAGNETICKÉ REZONANCE: VÝVOJ ZA POSLEDNÍCH 30 LET A NOVÉ TRENDY

MAGNETIC RESONANCE CLINICAL SYSTEMS: DEVELOPMENT DURING LAST 30 YEARS AND NEW TRENDS

Jaroslav Tintěra
Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Hlavní stanovisko

Článek ukazuje vývoj MR systémů za posledních 30 let, ale také demonstruje některé nové trendy v oblasti MR zobrazování.

SOUHRN

Tintěra J. Klinické systémy magnetické rezonance: vývoj za posledních 30 let a  nové trendy

Článek by chtěl přispět k výročí 30 let od instalace prvního československého tomografu magnetické rezonance (MR). Snaží se mapovat některé lokální i  globální milníky na tři dekády dlouhé vzrušující cestě klinického a vědeckého využití této úžasné metody. I když příspěvek nemá vysloveně edukativní charakter, snaží se také vysvětlit některé základní fyzikální zákonitosti, které do značné míry formovaly vývoj všech částí MR. Proto jsou jednotlivé kapitoly věnovány všem hlavním komponentám MR systému a jejich rozvoji v  historickém kontextu. Aby však nezůstalo pouze u tohoto historického bilancování, důležitým aspektem je i přehled o současných nejmodernějších možnostech MR a dalších perspektivách do let budoucích.

Klíčová slova: magnetická rezonance, MRI, MR tomograf, gradientní systém, RF systém

Major statement

This article shows the development of MR systems in last 30 years but also demonstrates some new trends in MR imaging.

SUMMARY

Tintěra J. Magnetic resonance clinical systems: development during last 30 years and new trends

This article contributes to 30. years anniversary of the first installation of the very first Czechoslovak magnetic resonance system (MR). It makes an effort to map some important local and global mile stones over three decades long exciting way of clinical and scientific application of this amazing method. Albeit the contribution has not typical educative character it explains some basic physical relations which considerably formed the effort and the development of all parts of MR system. Therefore also this article is structured to cover the development of all MR components in historical context. But not to staying only in history the next important aspect is to bring a survey about todays modern capabilities of MR systems as well as to introduce new perspectives for future years.

Key words: magnetic resonance, MRI, MR system, gradient system, RF system


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět