Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2018;72(1): 46 -50

DETEKCE RECIDIVY EPITELOIDNÍHO HEMANGIOENDOTELIOMU JATER POMOCÍ DVOUFÁZOVÉHO HYBRIDNÍHO 18F-FDG PET/CT

DETECTION OFTHE RECURRENT EPITHELIOID HEMANGIOENDOTHELIOMA IN THE LIVER BY MEANS OF DUAL-TIME-POINT 18F-FDG PET/CT

Jiří Doležal1, Zuzana Pleskačová2, Jiří Jandura3, Eva Krčálová1
1 Oddělení nukleární medicíny, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
2 Klinika onkologie a radioterapie, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
3 Radiologická klinika, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Je prezentován ojedinělý případ 38letého pacienta, u kterého byla detekována recidiva epiteloidního hemangioendoteliomu v játrech pomocí dvoufázového hybridního 18F-FDG PET/CT vyšetření. Dvoufázové 18F-FDG PET/CT vyšetření významně zvýšilo senzitivitu vyšetření.

SOUHRN

Doležal J, Pleskačová Z, Jandura J, Krčálová E. Detekce recidivy epiteloidního hemangioendoteliomu jater pomocí dvoufázového hybridního 18F-FDG PET/CT

Cíl: Cílem sdělení je prezentovat zajímavý případ 38letého pacienta, u kterého byla detekována recidiva epiteloidního hemangioendoteliomu v játrech pomocí dvoufázového hybridního 18F-FDG PET/CT vyšetření.

Metodika: Pacient vyhledal lékaře pro několik týdnů trvající bolesti v  bedrech. UZ a CT břicha zjistilo vícečetné ložiskové postižení jater. Biopsie zjistila epiteloidní hemangioendoteliom jater. Následovala chemoterapie. Na kontrolních zobrazovacích vyšetřeních počet ložisek i jejich charakter zůstával beze změny a svědčil pro grafickou stabilizaci onemocnění, která trvala 12 let. Na dalším kontrolním CT vyšetření se nově objevilo hypovaskularizované ložisko v pravém laloku jater, které indukovalo podezření na možnou recidivu. 18F-FDG PET/CT vyšetření bylo provedeno v rozsahu od báze lební do poloviny stehen, a to 60 minut po i.v. aplikaci 18F-FDG.

Výsledky: Zobrazila se hypovaskularizo-vaná ložiska v obou lalocích jater, která nevykazovala akumulací 18F-FDG a jejichž počet i velikost byla stacionární. Dále se zobrazilo nové hyp ovaskularizováné ložisko v pravém laloku jater, které také nevykazovalo akumulaci 18F-FDG. Následoval další PET/CT sken, a to za 3 hodiny po aplikaci 18F-FDG. Zde inkriminované ložisko vykazovalo relativně vysoký stupeň akumulace 18F-FDG ve srovnání s okolní tkání jater, což vedlo k  podezření na přítomnost recidivy epiteloidního hemangioendoteliomu, což bylo potvrzeno i následnou biopsií. Vyšetření vyloučilo přítomnost extrahepatálních metastáz.

Závěr: Dvoufázové 18F-FDG PET/CT vyšetření správně vyslovilo podezření na recidivu epiteloidního hemangioendoteliomu v játrech. Doplnění pozdního skenu významně přispělo ke zvýšení senzitivity tohoto vyšetření v případě leze se střední intenzitou akumulace 18F-FDG, která nebyla patrná na rutinním PET/CT zobrazení 60 minut po aplikaci radiofarmaka.

Klíčová slova: epiteloidní hemangioendoteliom, PET, fiuordeoxyglukóza, dvoufázové zobrazení, játra

Major statement

A rare case report of 38-year-old man with a recurrence of the epitheloid hemangioendothelioma in the liver, which was detected by means of dual-time-point 18F-FDG PET/CT imaging, is presented. The dual-time-point PET/CT significantly improved the imaging sensitivity

SUMMARY

Doležal J, Pleskačová Z, Jandura J, Krčálová E. Detection of the recurrent epithelioid hemangioendothelioma in the liver by means of dual-time-point 18F-FDG PET/CT

Aim: To present a rare case report about 38-year-old man with recurrence of the epithelioid hemangioendothelioma in the liver which was detected by means of dual-time 18F-FDG PET/CT.

Methods: The patient was examined for a few weeks lasting low back pain. The abdomen ultrasound and computed tomography detected multifocal lesions in the liver. The epithelioid hemangioendothelioma was proven by biopsy and the patient underwent chemotherapy. The finding had been stable without changes on the repeated follow-up radiology imaging for 12 years. A new lesion in the right liver lobe was detected on the next follow-up imaging, which was suspected for the recurrence. The PET/CT scan from base of skull to mid femur was obtained 60 minutes after intravenous injection of 18F-FDG. The PET scan acquisition time was 2.5 minutes per bed position and seven bed positions were necessary. Contrast-enhanced CT (venous phase) provided both full CT evaluation (including intravenous and oral contrast) and PET attenuation correction.

Results: No pathological 18F-FDG uptake was detected on early PET/CT scan and so the next delayed PET/CT imaging was performed 3 hours after 18F-FDG injection. The increased focal 18F-FDG uptake was demonstrated in the incriminated lesion in the right liver lobe on the delayed PET/CT images, this lesion showed a significant increase of tumor lesion-to-liver background ratio. The next distant or locoregional focus of the increased 18F-FDG uptake were excluded. The hepatic recurrence of epithelioid hemangioendothelioma was proven by biopsy.

Conclusion: In this report dual-time-point 18F-FDG PET/CT imaging correctly detected recurrent epithelioid hemangioendothelioma in a liver. The delayed scan significantly improved sensitivity of the PET/CT examination and detected the hypermetabolic lesion in a liver.

Key words: epithelioid hemangioendothelioma, positron emission tomography, fluorodeoxyglucose, dual-time-point imaging, liver


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět