Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2018;72(1): 18 -21

PLICNÍ POSTIŽENÍ PŘI ULCERÓZNÍ KOLITIDĚ

PULMONARY INVOLVEMENT IN ULCERATIVE COLITIS

Martin Hyršl1, Eva Kočová1, František Salajka2
1 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2 Plicní klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Plicní postižení u pacientů s nespecifickými střevními záněty je ve srovnání s  ostatními extraintestinálními komplikacemi velice vzácné, nicméně je nutné na ně pomýšlet.

SOUHRN

Hyršl M, Kočová E, Salajka F. Plicní postižení při ulcerózní kolitidě

Klinicky významné plicní postižení u pacientů s nespecifickými střevními záněty (IBD) je ve srovnání s výskytem ostatních extraintestinálních postižení velmi vzácné. Nejčastějším projevem postižení dýchacího systému je chronická bronchitida, subglotická stenóza, bronchiektázie a bronchiolitida. V naší kazuistice chceme přiblížit případ pacientky s ulcerózní kolitidou, která přichází do nemocnice pro kašel, dusnost a krev ve stolici. Na výpočetní tomografii (CT) plic nálezu dominovalo zesílení pravého hlavního bronchu s  nálezem konsolidace v dolním laloku pravé plíce. Přestože je plicní postižení u IBD velmi vzácné, je potřeba na tuto možnou komplikaci myslet. Včasné nasazení steroidní léčby vede k rychlé úpravě stavu pacienta.

Klíčová slova: CT, extraintestinální příznaky, tracheobronchiální strom, ulcerózní kolitida

Major statement

Lung involvement in nonspecific bowel disease is in comparison with other extraintestinal complications very rare.

SUMMARY

Hyršl M, Kočová E, Salajka F. Pulmonary involvement in ulcerative colitis

Clinically significant involvement of respiratory system in patients with inflammatory bowel disease (IBD) is in comparison with other extraintestinal involvement very uncommon. The most common manifestation in respiratory system is chronic bronchitis, subglottic stenosis, bronchiectasis and bronchiolitis. In our case, we would like to show a patient with ulcerative colitis with cough, dyspnoea, and blood in stool. CT scan showed thickening of the right main bronchus with a consolidation in the right lower lobe. Even though the lung involvement in IBD is very uncommon, we should keep it in mind. An early treatment leads to a fast improvement of the patients symptoms.

Key words: CT, extraintestinal manifestation, tracheobronchial tree, ulcerative colitis


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět