Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Abstrakta


Ces Radiol 2018;72(2): 129 -144

CSIR 2018
XXIII. PRACOVNÍ SYMPOZIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE
ČLS JEP
30.5.-2.6.2018 Orea Resort Sklář Harrachov


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět