Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2018;72(4): 259 -262

IPFCHECKER - VYZVĚME NA SOUBOJ PATOLOGIE PLICNÍHO INTERSTICIA!

IPFCHECKER - LET´S FIGHT DISORDERS OF LUNG INTERSTITIUM!

Eva Kočová1, Martina Šterclová2
1 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2 Pneumologická klinika Thomayerovy nemocnice a 1. LF UK, Praha
Hlavní stanovisko práce

Intersticiální plicní choroby jsou složiLou skupinou onemocnění vyžadující mezioborovou spolupráci. IPFchecker je aplikace umožňující pomoc při stanovení správné diagnózy a edukaci lékařů.

SOUHRN

Kočová E, Šterclová M. IPFchecker - vyzvěme na souboj patologie plicního intersticia!

Diagnostika intersticiální plicních chorob (IPP) je složitá jak z pohledu radiologa, tak z pohledu pneumologa. Správná diagnóza je tvořena skládáním jednotlivých střípků informací o pacientovi. Správné sestavení této mozaiky vedoucí ke správné diagnóze je pro osud pacienta klíčové. IPFchecker je aplikace umožňující všem se naučit ve složité problematice IPP orientovaL a  změnit tak pohled na onemocnění plicního intersticia.

Klíčová slova: CT, idiopatická plicní fibróza, intersticiální plicní choroby, IPFchecker

Major statement

Itestitial lung disease are heterogenous group, which reguires multidisciplinary diagnostic and therapeutic approach. IPFchecker is application which enable help with the diagnostic process aand with the education of physicians.

SUMMARY

Kočová E, Šterclová M. IPFchecker - let´s fight disorders of lung interstitium!

Diagnostic process in patiens with interstitial lung disease (ILD) in challenging for both - radiologist as well as respiratory physician. Correct diagnosis is formel by collecting pieces of information and correct assemblling of them. The result is crucial for patienL prognosis. IPFchecker is application which can enable better orientation in ILD and can help to change approach to diseases of lung interstitium.

Key words: CT, idiopathic pulmonary fibrosis, intersticial lung disease, IPFchecker


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět