Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2018;72(4): 263 -267

SPECT/CT DETEKCE NEOBVYKLÉ AKUMULACE RADIOJODU V AKTIVOVANÉM THYMU PO OPAKOVANÉ LÉČBĚ RADIOJODEM U MLADÉ PACIENTKY S KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY NA ZÁKLADĚ REBOUND FENOMÉNU

SPECT/LOW DOSE CT DETECTION OF THE UNUSUAL UPTAKE OF RADIOIODINE IN THE REBOUND THYMUS AFTER A REPEATED RADIOIODINE TREATMENT IN THE YOUNG WOMAN WITH THYROID PAPILLARY CARCINOMA

Jiří Doležal1, Eva Krčálová1, Jiří Horáček2
1 Oddělení nukleární medicíny LF UK a FN, Hradec Králové
2 IV. interní hematologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Raritní kazuistika o 31leté pacientce s pozitivní anamnézou papilárního karcinomu štítné žlázy, kdy se na postterapeutické celotělové scintigrafíi a  SPECT/CT hrudníku po aplikaci 131I (radiojod) zobrazila raritní fyziologická akumulace radiojodu v aktivovaném thymu po opakované léčbě radiojodem, která simulovala metastázu v předním mediastinu.

SOUHRN

Doležal J, Krčálová E, Horáček J. SPECT/ CT detekce neobvyklé akumulace radiojodu v aktivovaném thymu po opakované léčbě radiojodem u mladé pacientky s karcinomem štítné žlázy na základě rebound fenoménu

Cíl: Prezentovat raritní kazuistiku o 31leté pacientce s pozitivní anamnézou papilárního karcinomu štítné žlázy, kdy se na postterapeutické celotělové scintigrafii a SPECT/low dose CT hrudníku po aplikaci 131I (radiojod) zobrazila raritní fyziologická akumulace radiojodu v aktivovaném thymu po předchozí opakované léčbě radiojodem.

Metodika: Pacientka byla několik let sledována pro Hashimotovu tyreoitidu. Na ultrasonografii štítné žlázy se objevil uzel, který vykazoval progresi v  čase. Následně byla provedena aspirační biopsie tenkou jehlou. Jednalo se o  papilární karcinom štítné žlázy. Pacientka podstoupila totální tyroidektomii a  následovalo opakované podání radiojodu per os a postterapeutická celotělová scinti-grafie a SPECT/low dose CT hrudníku.

Výsledky: Na poslední postterapeutické scintigrafii se objevilo ložisko akumulace radiojodu v předním horním mediastinu. Následně provedený SPECT/low-dose CT hrudníku zobrazil akumulaci radiojodu v aktivovaném thymu, čímž vyloučil přítomnost metastázy karcinomu v předním mediastinu, což bylo potvrzeno i opakovaně normální sérovou hladinou onkomarkeru tyreoglobulinu v  průběhu dlouhodobého follow-up.

Závěr: Článek poukazuje na neobvyklou, raritní možnost fyziologické akumulace radiojodu v aktivovaném thymu, což může vést k falešně pozitivní postterapeutické scintigrafii u pacientů s karcinomem štítné žlázy a následné zbytečné chirurgické léčbě či opakovanému podání radiojodu.

Klíčová slova: karcinom štítné žlázy, radiojod, thymus, SPECT/CT

Major statement

A rare case report about 31-year-old woman with the positive history papillary thyroid carcinoma and an uncommon rebound thymus uptake of 131I (radioiodine) on the post-therapy whole body scintigraphy and the chest SPECT/CT imaging after repeated radioiodine treatment, which simulated metastases in the mediastinum.

SUMMARY

Doležal J, Krčálová E, Horáček J. SPECT/ low dose CT detection of the unusual uptake of radioiodine in the rebound thymus after a repeated radioiodine treatment in the young woman with thyroid papillary carcinoma

Aim: To present a rare case report about 31-year-old woman with the positive history papillary thyroid carcinoma and an uncommon rebound thymus uptake of 131I (radioiodine) on the post-therapy whole body scintigraphy and the chest SPECT/CT imaging after repeated radioiodine treatment.

Method: The thyroid nodule was detected on ultrasound. The papillary thyroid carcinoma was proven by fine needle aspiration biopsy. The woman underwent total thyroidectomy, repeated radioiodine treatments and post-therapy whole body scintigraphies and the chest SPECT/CT imaging. The double-head SPECT/low dose CT multi-imaging scanner Infinia (GE) with infrared body contouring and the large field of view was used. The scanner was fitted with medium-energy, parallel-hole collimators.

Results: The whole body post-therapy scintigraphy and the chest SPECT/CT imaging after the second radioiodine treatment detected focal uptake of radioiodine in the mediastinum, which simulated thyroid cancer metastases. The subsequent SPECT/low dose CT revealed physiologic radioiodine uptake in the rebound thymus gland. The repeated follow-up serum thyreoglobulin marker was negative and excluded metastases in the mediastinum.

Conclusion: unusual radioiodine in rebound thymus can cause the false-positive whole body post-treatment scintigraphy and can lead to unnecessary surgery or the next radioiodine treatment.

Key words: thyroid carcinoma, radioiodine, thymus, SPECT/CT


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět