Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Abstrakta


Ces Radiol 2019;73(1): 51 -64

CSIR
XXIV. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP
30. května - 1. června 2019
Clarion Hotel, Špindlerův Mlýn


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět