Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2019;73(1): 37 -41

Emborrhoid - endovaskulární léčba bolestí a synkopálních stavů u pacienta s  hemoroidy

Emborrhoid - endovascular treatment of pain and syncopal episodes in a patient with haemorrhoids

Jan Kaván1, Jiří Křivánek1, Oldřich Paul2, David Ambrož3, Matěj Novák1
1 Radiodiagnostická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha
2 1. chirurgická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha
3 2. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha
Hlavní stanovisko práce

Článek popisuje embolizaci horní rektální tepny jako způsob léčby obtíží pacienta způsobené hemoroidy.

SOUHRN

Kaván J, Křivánek J, Paul O, Ambrož D, Novák M. Emborrhoid - endovaskulární léčba bolestí a synkopálních stavů u pacienta s hemoroidy

Cílem práce je prezentovat případ pacienta s vnitřními hemoroidy II. až III. stupně. Pacient s portální a plicní hypertenzí na podkladě vrozeného defektu septa komor si stěžoval na bolesti v konečníku a presynkopální stavy až synkopy při obtížné defekaci. Přes počáteční miniinvazivní chirurgickou léčbu hemoroidu elastickou ligaturou došlo během 6 měsíců k recidivě a k progresi hemoroidů. Další chirurgická léčba byla kontraindikována pro vysoké hodnoty Anti Xa. Proto bylo rozhodnuto o provedení embolizace větví arteria rectalis superior metalickými spirálami endovaskulárním přístupem. Pacientovi obtíže ustoupily již druhý den po výkonu a průběh byl bez komplikací. Při ambulantní kontrole 50 dní po výkonu byl pacient nadále bez obtíží. Proktologické vyšetření 5 měsíců po výkonu ukázalo lehké zmenšení hemoroidálních uzlů, pacient byl nadále bez obtíží, komplikace v souvislosti s embolizací se neobjevily.

Klíčová slova: arteria rectalis superior, embolizace, embolizační spirály, hemoroidy, synkopa

Major statement

Embolization of superior rectal artery as a method of treatment of symptoms of patient caused by haemorrhoids is described in this article.

SUMMARY

Kaván J, Křivánek J, Paul O, Ambrož D, Novák M. Emborrhoid - endovascular treatment of pain and syncopal episodes in a patient with haemorrhoids

The aim of this article is to present a case of a patient with internal haemorrhoids grade II-III. The patient also had portal hypertension and pulmonary hypertension based on a congenital ventricular septal defect and complained of a pain located in the rectum and presyncopal to syncopal episodes during difficult defecation. Despite an initial miniinvasive surgical treatment of a haemorrhoid, which was performed by elastic ligation, there was a progression of internal haemorrhoids within the period of six months. Further surgical treatment was contraindicated due to high Anti Xa values. Therefore embolization of branches of the superior rectal artery by metallic coils by endovascular approach was indicated. The patienťs difficulties subsided immediately the day after the intervention and there were no complications of the procedure. An outpacient checked 50 days after the intervention showed no further complications. Proctological examination 5 months after the procedure revealed a slight decrease of haemorrhoidal nodes, the patienťs difficulties during defecation improved significantly. No complications related to the embolization have occurred.

Key words: coils, embolization, haemorrhoids, superior rectal artery, syncope


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět