Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2019;73(1): 19 -23

Endovaskulární léčba arteriálního poranění vzniklého při ortopedické operaci

Endovascular treatment of iatrogenic arterial injury following lower limb orthopedic surgery

Michal Hůlek1, Vendelín Chovanec1, Ondřej Renc1, Ondřej Živný1, Milan Vajda1, Jana Draganovičová1, Jan Raupach1, Igor Guňka2, Antonín Krajina1
1 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2 Chirurgická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Endovaskulární léčba iatrogenních arteriálních poranění je vysoce účinnou a  bezpečnou metodou a měla by být zvažována jako první možnost léčby.

SOUHRN

Hůlek M, Chovanec V, Renc O, Živný O, Vajda M, Draganovičová J, Raupach J, Guňka I, Krajina A. Endovaskulární léčba arteriálního poranění vzniklého při ortopedické operaci

Dvěma kazuistikami bychom rádi prezentovali možnost endovaskulárního řešení obávaných a potenciálně devastujících iatrogenních arteriálních poranění během ortopedických operací při náhradě kyčelního a kolenního kloubu. V prvním případě se jednalo o rekonstrukční výkon pomocí stentgraftu pro pseudoaneurysma popliteální arterie, které vzniklo při náhradě kolenního kloubu endoprotézou. V průběhu výkonu byl implantován samoexpandibilní stentgraft s dobrým výsledkem. Druhý případ popisuje léčbu pacientky, která byla poraněna při reoperaci periprotetické fraktury náhrady kyčelního kloubu. Tato reoperace byla komplikována trombózou povrchové stehenní tepny a  následnou manifestací krvácení po trombektomii. Metodou volby byla implantace samoexpandibilního stentgraftu. Přes úspěšnou léčbu iatrogenní komplikace pacientka zanedlouho zemřela na orgánové selhání z důvodu neokluzivní střevní ischemie.

Endovaskulární terapie iatrogenních arteriálních poranění je vysoce účinnou a  bezpečnou metodou a měla by být zvažována jako možnost první volby.

Klíčová slova: endovaskulární terapie, cévní komplikace, iatrogenní komplikace, náhrada kloubu, stentgraft

Major statement

Endovascular treatment of iatrogenic arterial injuries is highly effective and safe method and it should be considered as the option of the first choice.

SUMMARY

Hůlek M, Chovanec V, Renc O, Živný O, Vajda M, Draganovičová J, Raupach J, Guňka I, Krajina A. Endovascular treatment of iatrogenic arterial injury following lower limb orthopedic surgery

Our two case reports represent endovascular treatment of feared and potentially devastating iatrogenic arterial injuries during orthopedic surgery of the hip and knee. First case describes an endovascular reconstruction of pseudoaneurysm of popliteal artery after total knee replacement. A selfexpandable stentgraft was implanted via endovascular approach and no other complications appeared postoperatively. Second case conveys a story of female patient with total hip endoprosthesis complicated by periprosthetic fracture. Upcoming operation resulted in superficial femoral artery occlusion, which was treated with thrombaspiration and selfexpandable stentgraft implantation. This patient however, owing to overall frailty, expired later by causes unrelated with endovascular procedure. Our paper briefly points that endovascular treatment is highly effective and safe method and should be considered as the option of the first choice.

Key words: endovascular treatment, hip replacement, iatrogenic complication, stent-graft, vascular complication


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět