Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2019;73(3): 198 -203

Využití 18F-FDG-PET/CT v detekci skryté spondylodiscitidy

A role of 18F-FDG-PET/CT in the detection of occult spondylodiscitis

Eva Ferdová1, Jiří Ferda1, Jan Baxa1, Vladimír Přibáň2
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Neurochirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

18F-FDG-PET/CTje efektivní nástroj ve vyhledávání skrytých ložisek spondylodiscitídy u nemocných se sepsí nebo bakteriemií nejasného původu.

SOUHRN

Ferdová E, Ferda J, Baxa J, Přibáň V. Využití 18F-FDG-PET/CT v detekci skryté spondylodiscitiídy

Cíl: Zhodnotit podíl nálezů spondylodiscitídy při vyšetření PET/CT s podáním 18F-fluorodeoxyglukózy (18F-FDG-PET/CT) u nemocných s projevy bateriemi nebo sepse, kdy příčina byla neznámá.

Metodika: U 100 po sobě následujících vyšetření 18F-FDG-PET/CT indikovaných z  důvodu bakteriemie nebo sepse nejasné etiologie byla retrospektivně analyzována četnost nálezů spondylodiscitídy a její kombinace s dalšími místy postiženi a také koincidence s rizikovými faktory vzniku spondylodiscitidy.

Výsledky: Bylo nalezeno celkem 16 případů, kdy byla přítomna alespoň jedna postižená etáž páteře spondylodiscitidou, jednalo se o 12 mužů, dvě ženy, průměrný věk v nemocných byl 69,1 (rozmezí 55-86 let). Mikrobiálním agens byl vjedenácti případech Staphylococcus aureus (7krát meticilin senzitivní, 4krát rezistentní), dále 3krát Klebsiella pneumoniae a po jednom případu Streptococcus faecium a jednou Escheríchia coli.

Závěr: 18F-FDG-PET/CTje efektivní nástroj ve vyhledávání skrytých ložisek spondylodiscitídy u nemocných se sepsí nebo bakteriemií nejasného původu.

Klíčová slova: spondylodiscitis, bakteriemie, 18F-FDG, PET/CT

Major statement

18F-FDG-PET/CTis being an effective tool to detect the spondylodiscitis in patients suffering from bacteraemia or septic state of uncertain origin.

SUMMARY

Ferdová E, Ferda J, Baxa J, Přibáň V. A role of 18F-FDG-PET/CTin the detection of occult spondylodiscitis

Aim: to assess the findings of spondylodiscitis found during the investigations using 18F-FDG-PET/CT due to the bacteraemia or septic state of uncertain origin.

Method: In the sample of 100 consecutive 18F-FDG-PET/CT requested due to the investigation of the cause in bacteraemia or septic state, the findings were compared with the bacterial infection validation using cultivation, and the multifocalinfectious foci were assessed.

Results: 16 cases of spondylodiscitis were found. There were 12 males and 4 females, mean age 39.1 years with the range 55 to 86 years. The cause of the infection was Staphy-lococcus aureus in 11 cases (7x the methicillin sensitive form, and 4 times the resistant form), three cases of Klebsiella pneumoniae infection, and two single cases of Escheríchia coli or Enterococcusfaecium infection.

Conclusion: 18F-FDG-PET/CT is being an effective tool to detect the spondylodiscitis in patients suffering from bacteraemia or septic state of uncertain origin.

Key words: spondylodiscitis, bacteraemia, 18F-FDG, PET/CT


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět