Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2019;73(3): 174 -176

Akutní výšková nemoc v obraze magnetické rezonance

MRI findings in high altitude sickness

Jan Pernický1, Radek Tupý1, Petr Ševčík2, Jiří Ferda1
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

Pro průkaz prodělané akutní výškové nemoci s projevy mozkového edému jsou klíčovým nálezem mikrodepozita hemosiderinu v mozku na susceptibilně vážených obrazech magnetické rezonance.

SOUHRN

Pernický J, Tupý R, Ševčík P, Ferda J. Akutní výšková nemoc v obraze magnetické rezonance

Autoři prezentují kazuistiku 37letého muže, u kterého byla pomocí zobrazovacích metod prokázána přítomnost změn v mozkovém parenchymu typických pro akutní výškovou nemoc - pomocí susceptibilně vážených obrazů byla prokázána mikrodepozita hemosiderinu v bílé hmotě, změny byly následkem prodělaného onemocnění akutní výškovou nemocí při pobytu v nadmořské výšce 6000 metrů.

Klíčová slova: výšková nemoc, mozkový edém, mikrohemoragie, susceptibilně vážené zobrazení

Major statement

The micro-deposits of hemosiderin found on susceptibility weighted images of magnetic resonance are the key findings in the confirmation of the state afterthe acute mountain sickness appeared as brain edema.

SUMAMRY

Pernický J, Tupý R, Ševčík P, Ferda J. MRI findings in high altitude sickness - a case report

The authors present a case report of 27 years old man, with changes in brain parenchyma typicalfor acute mountain high altitude sickness - the crucial diagnostic finding were micro deposits of hemosiderin in white matter, changes were caused by the presence of an individualin the altitude of 6000 meters above sea level.

Key words: high altitude sickness, brain edema, microhaemorrhage


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět