Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2019;73(4): 244 -249

Hodnocení portkatétru na prostém snímku

Assessment of portcatheter on chest X-ray

Jana Draganovičová, Vendelín Chovanec, Michal Hůlek, Milan Vajda, Ondřej Živný, Jan Raupach, Ondřej Renc, Antonín Krajina
Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Hlavní stanovisko práce

Počet pacientů s implantovaným portkatétrem každoročně narůstá a s tím se zvyšuje i frekvence zobrazování portkatétru na prostém snímku. Práce podává návod, jak odhalit případné komplikace.

SOUHRN

Draganovičová J, Chovanec V, Hůlek M, Vajda M, Živný O, Raupach J, Renc O, Krajina A. Hodnocení portkatétru na prostém snímku

Přehledový článek se věnuje problematice portkatétru, zejména z pohledu skiagrafie. Článek by měl pomoci kjejich správnému zhodnocení na prostém snímku a k lehčímu odhalení případných komplikací.

Klíčová slova: hodnocení, komplikace, portkatétr, skiagram hrudníku

Major statement

The number of patients with implanted port-catheter increases every year, that means higher probability of finding a portcatheter on the chest X-ray. Aim of our study is to show how to properly describe the portcatheter and how to detect possible complications on the chest X-ray.

SUMMARY

Draganovičová J, Chovanec V, Hůlek M, Vajda M, Živný 0, Raupach J, Renc O, Krajina A. Assessment of portcatheter on chest X-ray

This article presents portcatheters and its assessment in the chest X-ray. It should help not only to assess a portcatheter but also to facilitate detection of any complication.

Key words: assessment, chest X-ray, complications, portcatheter


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět