Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2019;73(4): 250 -255

Rozměry horních močových cest na CT urografii u dospělých a jejich změny v  důsledku hydratace

Upper urinary tract dimensions on CTurography in adults and how they are affected by the hydration status

Tereza Dvořáková1, Lenka Bakaj Zbrožková2, Filip Čtvrtlík2, Kateřina Langová3, Milan Král4, Zbyněk Tüdös2
1 Lékařská fakulta UP, Olomouc
2 Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
3 Ústav lékařské biofyziky LF UP, Olomouc
4 Urologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Hlavní stanovisko práce

Rozměry ledvinné pánvičky u dospělých na CT jsou velmi variabilní a jsou významně ovlivněny stavem hydratace. Významný vliv hydratace byl prokázán i u šíře močovodu. Vhodnější pomůckou v hodnocení dilatace horních močových cest se jeví stranová symetrie.

SOUHRN

Dvořáková T, Bakaj Zbrožková L, Čtvrtlík F, Langová K, Král M, Tudos Z. Rozměry horních močových cest na CT urografii u dospělých a jejich změny v  důsledku hydratace

Úvod: Dilatace močových cestje důležitým parametrem při diagnostice jejich obstrukce. V rozměrech ledvinné pánvičky a močovodu bohužel existuje výrazná interindividuální variabilita a podléhajíi dalším vlivům, např. stavu hydratace. Cílem práce bylo zhodnotit vliv hydratace na rozměry močových cest při CT urografii.

Metodika: Vstupní kritéria splnilo 110 pacientů (77 mužů, 33 žen, průměrný věk 65 let) s oboustranným normálním nálezem na ledvinách. CT protokol zahrnoval nativní, kortiko-medulární, nefrografickou a vylučovací fázi; v průběhu vyšetření bylo injektorem podáno 70 ml kontrastní látky a 30mlfyziologického roztoku, dále byla intravenózně podána infuze 120 ml fyziologického roztoku k  podpoření diurézy. V nativní fázi (stav nízké hydratace) a ve vylučovací fázi (stav zvýšené hydratace) jsme změřili anterioposteriomí intrarenální (APIR) a  anterioposteriomí extrarenální (APER) rozměr pánviček a šíři abdominálního úseku močovodu. Statistickyjsme porovnali rozměry v nativní a vylučovací fázi a dále jsme porovnali rozměry mezi pravou a levou stranou.

Výsledky: Rozdíl APIR a APER šíře pánvičky a abdominálního močovodu v nativní a vylučovací fázi byl oboustranně statisticky významný: APIR vpravo medián 5, 55 mm (rozsah 2-15,5 mm) vs. medián 7,5 mm (rozsah 2,7-17,2 mm); APER vpravo medián 7 mm (rozsah 2-24,4mm) vs. 9,15 mm (rozsah 1,8-25,3 mm); APIR vlevo medián 5,45 mm (rozsah 1,6-16,7 mm) vs. medián 6,6 mm (rozsah 1,8-25,3 mm); APER vlevo medián 7,15 mm (rozsah 1,7-18,6mm) vs. medián 8,55 mm (rozsah 1, 8-26,8 mm); močovod vpravo medián 3,83 mm (rozsah 1,8-9,4 mm) vs. medián 4,25 mm (2,05-9,25 mm); močovod vlevo medián 3,9 mm (rozsah 1,55-7,9 mm) vs. 4,23 mm (rozsah 1,55-9,65 mm), vše na hladině významnosti p < 0,001). Při srovnání mezi levou a pravou stranou byly zjištěny průměrné rozdíly méně než 0,8 mm u  pánviček a méně než 0,3 mm u močovodu.

Závěr: Rozměry ledvinné pánvičky a močovodu u dospělých jsou velmi variabilní a významně se mění se stavem hydratace. Pro diagnostiku obstrukce močových cest se stranová symetrie jeví jako lepší parametr než měření rozměrů.

Klíčová slova: horní močové cesty, ledvinná pánvička, močovod, multidetektorová výpočetní tomografie, stav hydratace organismu

SUMMARY

Dvořáková T, Bakaj Zbrožková L, Čtvrtlík F, Langová K, Král M, Tudos Z. Upper urinary tract dimensions on CT urography in adults and how they are affected by the hydration status

Aim: Dilatation of the urinary tractis an important sign in the diagnosis of its obstruction. Unfortunately, there is a significant inter-individual variability in the size of the renal pelvis and ureter, furthermore, their size is influenced by other factors, e.g. hydration status. The aim of the work was to evaluate the effect of hydration on urinary tract diameters.

Methods: Totally 110 patients (77 men, 33 women, average age 65 years) with bilateral normal finding on the both kidneys met the inclusion criteria. The CT protocol included an unenhanced, corticomedular, nephrographic, and excretory phase. During the examination, 70 ml of contrast agent and 30 ml of saline were injected, followed by an intravenous infusion of 120 ml saline to promote diuresis. We measured the intra-renal and extra-renal anteroposterior diameter (APD) of the pelvis and the width of the abdominal ureter in an unenhanced phase (low hydration status) and in an excretory phase (high hydration status). We statistically compared the dimensions in the unenhanced and excretory phases and then we compared the values between the right and leftside.

Results: The difference in intra- and extra-renal APD and abdominal ureter width in unenhanced and excretory phases was statistically significant on both sides: intra-renal APD on the right- median 5.55mm (range 2-15.5mm) vs. median 7.5 mm (range 2.7-17.2 mm); extra-renal APD on the right- median 7 mm (range 2-24.4mm) vs. 9.15 mm (range 1.8-25.3 mm); intra-renal APD on the left- median 5.45 mm (range 1.6-16.7 mm) vs. median 6.6 mm (range 1.8-25.3 mm); extra-renal APD on the left - median 7.15 mm (range 1.7-18.6 mm) vs. median 8.55 mm (range 1.8-25.8 mm); the width of ureter on the right- median 3.83 mm (range 1.8-9.4mm) vs. median 4.25 mm (range 2.05-9.25 mm); the width of ureter on the left- median 3.9 mm (range 1.55-7.9mm) vs. 4.23 mm (range 1.55-9.65 mm), all comparisons on the significance level p < 0.001. Comparison of diameters between the left and right side revealed mean differences less than 0.8 mm in renal pelvis dimensions and less than 0.3 mm in ureters.

Conclusion: The diameters of the adult renal pelvis and ureter revealed great inter-individual variability and significant influence of hydration status. Lateral symmetry seems to be more reliable toolfor the diagnosis of urinary tract obstruction, than urinary tract dimensions measurement.

Key words: organism hydration status, multi-detector computed tomography, renal pelvis, upper urinary tract, ureter, urography


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět