Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Expertní názor


Ces Radiol 2020;74(1): 7 -10

Urgentní výpočetní tomografie při podezření na onemocnění COVID-19

Jiří Ferda1, Hynek Mírka1, Jan Baxa1, Jan Beneš2, Martin Matějovič3,
1 Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň
2 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Plzeň
3 1. interní klinika FN Plzeň
Návod Radiologické společnosti ČLS JEP pro provedení, hodnocení nálezů a  interpretaci výsledků v klinickém kontextu vycházející z dostupných informací a zkušeností s onemocněním COVID-19 dostupnými 15. 3. 2020

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět