Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2020;74(1): 47 -54

Změny v hodnocení nálezů v prostatě pomocí klasifikace PI-RADS 2.1

Changes in the prostate assessment using classification PI-RADS 2.1

Jan Pernický, Radek Tupý, Jana Cibulková, Jiří Ferda
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

Hodnocení pomocí PI-RADS 2.1 odstraňuje nepřesnosti a upřesňuje definice předchozích verzí a umožňuje standardizovaný přístup k hodnocení ložiskových procesů v prostatě.

SOUHRN

Pernický J, Tupý R, Cibulková J, Ferda J. Změny v hodnocení nálezů v prostatě pomocí klasifikace PI-RADS 2.1

PI-RADS (prostate imaging reporting and data system) je strukturovaný schematický způsob hodnocení a popisu multiparametrického vyšetření prostaty magnetickou rezonancí u pacientů s podezřením na karcinom prostaty. Zavedení klasifikace v roce 2012 vedlo k standardizované interpretaci. PI-RADS 2.1 z  roku 2019 aktualizuje systém hodnocení na základ vyhodnocení významujednotlivých změn a odstraňuje některé nejednoznačnosti předchozích verzí. PI-RADS verze 2.1 používá pětibodovou škálu rizika přítomnosti karcinomu získanou kombinací zjištěných změn při multiparametrickém vyšetření v T2w, ADC/DWI a DCE, v každé podezřelé lézi v parenchymu žlázy.

Klíčová slova: karcinom prostaty, PI-RADS 2.1, magnetická rezonance, multiparametrické zobrazení

Major statement

Evaluation using PI-RADS 2.1 repairs incerteneity and improves definitions of previous issues, scoring system improves standartized approach in the assessment of the prostatic lesions.

SUMMARY

Pernický J, Tupý R, Cibulková J, Ferda J. Changes in the prostate assessment using classification PI-RADS 2.1

PI-RADS (Prostate Imaging Reporting and Data System) is a structured schematic description of multiparametric magnetic resonance imaging of the prostate in patients suspected of having prostate cancer. The introduction of this classification in 2012 led to more standardized interpretations of findings. Since then, ratings have been upgraded severaltimes. PI-RADS version 2.1, issued 2019 improved the classification systém and repaired the inconsistencies of previous versions. PI-RADS version 2.1 uses 5-point scale of risk of carcinoma presence obtained by combining the observed changes in multiparametric examinations in T2w, ADC/DWI and DCE, in each suspicious lesion in the glandular tissue.

Key words: prostate cancer, PI-RADS 2.1, magnetic resonance imaging, multiparametric imaging


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět