Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2020;74(2): 103 -107

Odstranění kaválního filtru 7 let po implantaci

Extraction of caval filter 7 years after placement

Jozef Kováč, Jan H. Peregrin
Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha
Hlavní stanovisko práce

Článek popisuje raritní odstranění kaválního filtru 7 let po jeho implantaci.

SOUHRN

KováčJ, Peregrin JH. Odstranění kaválního filtru 7 let po implantaci

Plicní embolie je závažné, mnohdy život ohrožující postižení kardiovaskulárního systému. Jako prevence plicní embolie se kromě medikamentózní terapie provádí také implantace kaválního filtru do dolní duté žíly. Představuje mechanickou překážku pro průnik krevních sraženin do plic.

Předkládáme kazuistiku nemocné, které byl ALN kavální filtrimplantován před 7 lety po porodu, kdy byl prokázán vlající trombus v dolní duté žíle, trombus zasahoval až k odstupu pravé rená lni žíly. Proto byl filtrimplantován atypicky nad odstupy renálních žil.

Sedm let po implantaci kaválního filtru přichází pacientka s neurčitými bolestmi v pravém podžebří k vyšetření. Protože nebezpečí plicní embolie pominulo, bylo rozhodnuto pokusit se o endovaskulámí odstranění tohoto filtru. Filtr byl úspěšně odstraněn, výkon proběhl bez komplikací, jen bylo nutné použít o 1 F větší sheath, nežje doporučeno, což lze patrně vysvětlit tím, že po dlouhé době implantace byly kotvící nožičky filtru potaženy fibrinem.

Popisovaná kazuistika patří k případům, kde byl kavální filtr úspěšně odstraněn po poměrně dlouhé době po implantaci.

Klíčová slova: dolní dutá žíla, kavální filtr, plicní embolie, tromboembolická nemoc

Major statement

The paper reports on unusual case of caval filter extraction seven years after placement.

SUMMARY

Kováč J, Peregrin JH. Extraction of caval filter seven years after placement

Pulmonary embolia is serious, often life threatening disease. As a pulmonary embolia prevention anticoagulation therapy is usually used, but in some cases inferior vena cava filter placement is employed. Filter creates a mechanical barrier preventing the passage of the embolus into lungs.

We present a case of female patient with ALN caval filter placed 7 years ago after child delivery. She had floating thrombus in inferior vena cava, the top of the thrombus was up to ostium of right renal vein. It was the reason why the filter was placed atypically above renal veins level.

Seven years after filter placement the patient complains on non-specific pain in right upper abdominal area. As the risk of pulmonary embolia is not present anymore it was decided to remove the filter by endovascular approach. The filter removal was successful and was complication-free. We had to use a  sheath 1 F larger than recommended, most probably due to fibrin coating of the filter anchoring struts.

Presented case belongs to the few presented case reports when the filter was removed after relatively long time after placement.

Key words: caval filter, inferior vena cava, pulmonary embolia, thromboembolic disease


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět