Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2020;74(3): 222 -225

Využití CT a UZ v zobrazovací diagnostice TIPIC syndromu (karotidynie)

Utilization of CT and ultrasonography in the imaging of TIPIC syndrome (carotidynia)

Ivana Krótká, Pavel Eliáš, Jiří Jandura
Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Cílem práce je uvést v povědomí raritní a méně známou příčinu jednostranné bolesti a otoku na krku - syndrom přechodného perivaskulár-ního zánětu karotické tepny.

SOUHRN

Krótká I, Eliáš P, Jandura J. Využití CT a UZ v zobrazovací diagnostice TIPIC syndromu (karotidynie)

Tranzientní perivaskulární zánět karotické tepny (TIPIC syndrom), dříve známý pod pojmem karotidynie nebo Fayův syndrom, je relativně vzácná a málo známá nozologická jednotka nejasné etiologie s typickým klinickým obrazem a průběhem a s typickým nálezem na zobrazovacích metodách.

V článku je prezentována kazuistika třicetileté nemocné s jednostranným bolestivým otokem na krku, která byla indikována k vyšetření výpočetní tomografií pro podezdřením na krční absces. Na CT a sonografickém vyšetření bylo diagnostikováno cirkulární rozšíření stěny společné karotické tepny s  mírným zúžením průsvitu lumen a s edematózním prosáknutím okolí tepny v  karotickém prostoru. Bylo vysloveno podezření na zánětlivé postižení stěny karotické tepny, v diferenciální diagnostice byla zmíněna i karotidynie. Vyloučení jiných příčin a dobrá odpověď na nasazenou terapii kortikosteroidy tuto diagnózu potvrdila.

Klíčová slova: karotidynie, TIPIC syndrom, ultrazvuk, výpočetní tomografie

Major statement

The purpose of this work is to raise awareness of a rare and not well known cause of unilateral pain and swelling of the neck - the transient perivascular inflammation of the carotid artery syndrome.

SUMMARY

Krótká I, Eliáš P, Jandura J. Utilization of CT and ultrasonography in the imaging of TIPIC syndrome (carotidynia)

Transient perivascular inflammation of the carotid artery (TIPIC syndrome) formerly known as idiopathic carotidynia or Fay syndrome is relatively rare and not very well known entity of an unclear etiology with a typical clinical course and typical findings on imaging methods.

In this communiction we present a case of 30 year old woman who presented with an unilateral painful swelling on the neck. Computed tomography was performed to exclude a neck abscess. CT and following ultrasound examination showed a thickening of the common carotid wall and an edema of the periarterial tissue in the carotic space.

Key words: carotidynia, TIPIC Syndrome, ultra-sonography, computer tomography


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět