Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2007;61(1): 97 -104

Zobrazení aortokoronárních bypassů pomocí multidetektorové CT angiografie: retrospektivní analýza 250 vyšetření

Imaging of coronary artery bypass grafts with multi-detector-row CT angiography: retrospective study of 250 examinations

Jan Baxa1, Jiří Ferda1, Jan Pešek2, Kristýna Ohlídalová1, Hynek Mírka1, Richard Rokyta2, Tomáš Hájek3
1Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň
2I. interní klinika LF UK a FN, Plzeň
3Kardiochirurgické oddělení LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Baxa J, Ferda J, Pešek J, Ohlídalová K, Mírka H, Rokyta R, Hájek T. Zobrazení aortokoronárních bypassů pomocí multidetektorové CT angiografie: retrospektivní analýza 250 vyšetření

Cíl. Cílem retrospektivní studie bylo zhodnotit možnosti CT vyšetření srdce s EKG synchronizací u pacientů po chirurgické revaskularizaci myokardu a srovnat výsledky 16 (16DCT) a 64řadého (64DCT) přístroje.

Metoda. Vyšetřili jsme 724 bypassů u 250 pacientů (152 pacientů na 16DCT, 98 pacientů na 64DCT). U 181 průchodných bypassů jsme mohli srovnat výsledky MDCT a selektivní angiografie (SKG).

Výsledky. Bylo nalezeno 583 průchodných a 191 uzavřených bypassů, u 57 byla popsána hemodynamicky významná stenóza. U 191 průchodných bypassů, které byly zobrazeny oběma metodami (MDCT a SKG), jsme mohli srovnat jejich výsledky. Senzitivita a specificita u 64DCT (90,4 % a 98,1 %) byla vyšší než u 16DCT (84,6 % a 95,8 %).

Závěr. MDCT je metodou volby pro zobrazení aortokoronárních bypassů. 64DCT vykazuje vyšší senzitivitu i specificitu než 16DCT.

Klíčová slova: aortokoronární bypass, CABG, CT srdce, EKG synchronizace, MDCT angiografie.

SUMMARY

Baxa J, Ferda J, Pešek J, Ohlídalová K, Mírka H, Rokyta R, Hájek T. Imaging of coronary artery bypass grafts with multi-detector-row CT angiography: retrospective study of 250 examinations

Aim. The aim of this retrospective study was to evaluate capabilities of cardiac CT in patients with CABG (coronary artery bypass graft) and compare the accuracy of 16- (16DCT) and 64- (64DCT) detector-row CT in detecting significant stenosis of CABG.

Method. A total of 250 patients with 724 bypasses underwent CT angiography with ECG synchronization (152 patients on 16DCT, 98 patients on 64DCT). We evaluated patency and presence of significant stenosis (> 50 %) and subsequently compared results of CT and invasive coronary angiography (ICA).

Results. Altogether 583 bypasses were patent and 191 were occluded, 57 bypasses showed a stenosis greater than 50 %. In 181 patent CABG assessed by both methods (MDCT and ICA), the results were compared. Sensitivity and specificity of 64DCT (90,4 % and 98,1 %) was higher than of 16DCT (84,6 % and 95,8 %).

Conclusion. CT angiography is feasible method for examination patients with CABG. 64DCT shows higher accuracy than 16DCT in detection of significant stenosis.

Key words: coronary artery bypass graft - CABG, CT angiography, cardiac CT, ECG synchronization.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět