Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2020;74(4): 275 -278

Náhodná detekce karcinomu močového mechýře při 18F-FDG PET/CT u pacienta s  nemalobuněčným karcinomem plic

An accidental finding of urinary bladder carcinoma on PET/CTwith 18F-FDG in a man with non-small cells lung cancer

Jiří Doležal1, Martin Slanina2, Eva Krčálová1
1 Oddělení nukleární medicíny LF UK a FN, Hradec Králové
2 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Je prezentován neobvyklý případ náhodného nálezu karcinomu močového měchýře při hybridním 18F-FDG PET/CT zobrazení u 62letého muže, který byl vyšetřován v  rámci stagingu nemalobuněčného karcinomu v horním laloku levé plíce.

SOUHRN

Doležal J, Slanina M, Krčálová E. Náhodná detekce karcinomu močového měchýře při 18F-FDG PET/CTu pacienta s nemalobuněčným karcinomem plic

Cíl: Cílem práce je prezentovat neobvyklý případ náhodného nálezu karcinomu močového měchýře při 18F-FDG (fluordeoxyglukóza) PET/ CT u 62letého muže, který byl vyšetřován v rámci stagingu nemalobuněčného karcinomu v horním laloku levé plíce.

Metodika: Celotělový PET/CT byl proveden od báze lební do poloviny stehen za 60 minut po intravenózni aplikaci 18F-FDG (491 MBq - 5.4 MBq/kg). Akviziční čas PET zobrazení činilo 2.5 minuty na projekci, celkem osm projekcí. CT zobrazení proběhlo po podání intravenózni jodové kontrastní látky (80 mllomeron 400) a perorální hypodenzní kontrastní látky (1000 ml Manitol 2%) ve venózní fázi.

Výsledky: PET/CT zobrazil tumor s akumulací 18F-FDG v horním laloku levé plíce a nádorovou lymfadenopatii s vysokou konzumpcí 18F-FDG v levém plicním hilu a  mediastinu. Nově PET/CT zjistilo náhodný endoluminální tumor ve stěně močového měchýře a lymfatickou uzlinu s akumulací 18F-FDG v levém třísle, která byla hodnocena jako viabilní metastáza, a to nejspíše z tumoru v močovém měchýři, histologický sejednalo o nízce diferencovaný uroteliální karcinom.

Závěr: 18F-FDG PET/CT vyšetření umožnilo náhodně a správně detekovat duplicitní karcinom močového měchýře a metastázu v třísLe, provést včasnou endoskopickou resekci tumoru močového měchýře. 18F-FDG PET/CT vyšetření zkrátilo dobu diagnostického procesu.

Klíčová slova: tumor, močový měchýř, PET/CT, náhodný nález

Major statement

A rare case report of the accidental urinary bladder carcinoma finding, which was detected by means of 18F-FDG positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) imaging in a 62-year-old man with non-small cells lung cancer before treatment, is presented.

SUMMARY

Doležal J, Slanina M, Krčálová E. An accidental finding of urinary bladder carcinoma on PET/CT with 18F-FDG in a man with non-small cells lung cancer

Aim: to present a rare case report of the accidental urinary bladder carcinoma finding on 18F-FDG positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) in a 62-year-old man with non-small cells lung cancer before treatment.

Method: The whole body PET/CT scan from base of skull to midfemurwas obtained 60 minutes after intravenous injection of 18F-FDG (491 MBq - 5.4 MBq/kg). The PET scan acquisition time was 2.5 minutes per bed position and seven bed positions were necessary. Contrast-enhanced CT (venous phase) provided both full CT evaluation (including intravenous and oral contrast) and PET attenuation correction.

Results: The examination detected 18F-FDG PET/CT positive tumor in the left lung and left hilarand mediastinalmetastatic lymphadenopathy and 18F-FDG positive, accidental tumor in the urinary bladder and left inguinal metastatic lymphadenopathy. The subsequent cystoscopy resection was performed and urinary bladder carcinoma was proven by histopathology.

Conclusion: 18F-FDG PET/CTimaging led to accidental detection of the urinary bladder carcinoma in the early stage and made subsequent successful cystoscopy resection treatment possible. The report gives notice for the accidental detection of the duplicate tumor during PET/CT imaging.

Key words: cancer, urinary bladder, PET/CT, accidental finding


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět