Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Metodické pokyny


Ces Radiol 2020;74(4): 235 -237

CT angiografe tepen zásobujících mozek pro stanovení smrti mozku u dárců orgánů

CT Angiography of Cerebral Arteríes in the Diagnosis of Brain Death in Organ Donors

Miroslav Heřman
Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Hlavní stanovisko práce
Zdůvodnění a popis metodiky provedení CT angiografe mozkových tepen pro stanovení smrti mozku u dárců orgánů.
SOUHRN

Heřman M. CT angiografe tepen zásobujících mozek pro stanovení smrti mozku u  dárců orgánů

Zahraniční studie ukázaly, že CT angiografe (CTA) může být použita k průkazu zástavy intracerebrální cirkulace. V zákoně č. 285/2002 Sb. je CTA uvedena jako jedna z metod, kterou lze prokázat nevratnost smrti mozku. K jejímu rozšíření zatím bránila především chybějící metodika provedení a hodnocení. Proto byla tato metodika vypracována a popsána v metodickém pokynu.

Klíčová slova: smrt mozku, CT angiografe, metodický pokyn

Major statement

The rationale and methodology description of CT angiography of cerebral arteries in the diagnosis of brain death in organ donors.

SUMMARY

Heřman M. CT Angiography of cerebral arteries in the diagnosis of brain death in organ donors

Foreign studies have shown that CT angiography (CTA) can be used to confrm cerebral circulatory arrest. The Czech Act No. 285/2002 Coll., lists CTA as one of the methods which can be used to confrm brain death. However, lacking methodology has limited its spread so far. That is why methodological guidance has been developed and is presented here.

Key words: brain death, CT angiography, methodological guidance


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět