Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2020;74(4): 254 -258

Kavitující plicní ložiska u pacientky s COVID-19 pneumonií

Cavitating pulmonary lesions in COVID-19 pneumonia - case report

Jakub Čivrný1, Filip Čtvrtlík1, Jozef Hambálek2
1 Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
2 Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Hlavní stanovisko práce

Prezentujeme kazuistiku pacientky s COVID-19 pneumonií komplikovanou rozvojem kavitujících plicních ložisek manifestující se náhle vzniklou masivní hemoptýzou a akutním respiračním selháním.

SOUHRN

Čivrný J, Čtvrtlík F, Hambálek J. Kavitující plicní ložiska u pacientky s  COVID-19 pneumonií

Pneumonie u pacientů s COVID-19 je častým projevem nákazy novým typem koronaviru SARS-CoV-2. Radiologické nálezy u takto nemocných pacientů byly popsány již mnohokrát dříve (1, 2) a v současné době se s nimi řada z nás setkává denně. S narůstajícím počtem vyšetřených pacientů a protrahovaných průběhů onemocnění se setkávají radiologové s komplikacemi jinak neobvyklými u  virových pneumonií, kterými jsou v tomto případě kavitující plicníi leze vzniklé v místě původních konsolidací plicního parenchymu.

Klíčová slova: COVID-19, pneumonie, kavitující plicní léze

Major statement

We report a case of COVID-19 pneumonia complicated by a formation of cavitating pulmonary lesions manifesting with a massive hemoptysis and acute respiratory failure.

SUMMARY

Čivrný J, Čtvrtlík F, Hambálek J. Cavitating pulmonary lesions in COVID-19 pneumonia

COVID-19 pneumonia is a common manifestation of an infection with the new coronavirus SARS-CoV-2. Radiology findings in such patients are described elsewhere (1,2) and are encountered by many radiologists on daily basis. With growing number of examinations and protracted courses of the disease, radiologists face complications which are not commonly seen in otherviralpneumonias, specifically cavitating pulmonary lesions developed in place of previous areas of consolidations.

Key words: COVID-19, pneumonia, cavitating pulmonary lesions


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět