Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2020;74(4): 264 -267

Sarkoidóza jater

Hepatic sarcoidosis - case report

Petr Hložanka
Klinika radiologie a nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Brno
Hlavní stanovisko práce

Cílem je prezentovat kazuistiku jaterního postižení sarkoidózou s atypickým radiologickým obrazem.

SOUHRN

Hložanka P. Sarkoidóza jater

Kazuistika popisuje pacienta, který navštívil nemocnici pro nespecifické příznaky s febriliemi. Zprvu byly jedinými nálezy na zobrazovacích metodách vícečetná lymfadenopatie a hepatosplenomegalie, bez typického nálezu na plicním parenchymu, teprve po nasazení kortikoidů se navíc na kontrolním CT objevily splývavé leze v játrech, které v radiologickém obraze nešly přesně specifikovat. Poté byly nalezeny nekaseifikující granulomy při jaterní biopsii a jaterní leze na CT po další kortikoterapii regredovaly, což umožnilo per exclusionem stanovit diagnózu sarkoidózy jater. Dále tato kazuistika diskutuje projevy sarkoidózy jater na zobrazovacích metodách (které v tomto případě nebyly zcela typické) a rozvádí diferenciální diagnózu.

Klíčová slova: sarkoidóza, sarkoidóza jater, jaterní granulomy

Major statement

The purpose of this work is to present a case of liver sarcoidosis with atypical radiological manifestation.

SUMMARY

Hložanka P. Hepatic sarcoidosis - case report

In this case report patient was examined in hospital for unspecific symptoms and fever. Initially only lymphadenopathyand hepato splenomegaly were present, there was no significant pathology of lung parenchyma. The patient was treated with corticotherapy, but soon new liver lesions emerged on a follow-up CTscan, which could not be asses by imaging alone. Hepatic granulomas were found in sample from liver biopsy. After prolonged corticotherapy CT lesions diminished and the diagnosis of sarcoidosis was established per exclusionem. The case report further discuss typical imaging findings and differential diagnosis.

Key words: sarcoidosis, liver sarcoidosis, hepatic granulomas


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět