Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2020;74(4): 259 -263

Náhodný nález SARS-CoV-2 pneumonie u asymptomatického pacienta s karcinomem jícnu po léčbě při follow-up vyšetření pomocí hybridního 18F-FDG PET/CT

SARS-CoV-2 pneumonia incidentally detection on 18F-FDG PET/din an asymptomatic patient during follow-up for esophagel cancer

Jiří Doležal1, Gabriela Beladová1, Jiří Vaňásek2, Milan Vošmik3, Jan Tilšer1, Eva Kočová2
1 Oddělení nukleární medicíny LF UK a FN, Hradec Králové
2 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Případ 71letého zcela asymptomatického pacienta s pozitivní anamnézou karcinomu jícnu po léčbě a stabilním metastatickým postižením mediastinálních hilových lymfatických uzlin, kde follow-up 18F-FDG PET/CT vyšetření náhodně zjistilo SARS-CoV-2 (COVID-19) pneumonii.

SOUHRN

Doležal J, Beladová G, Vaňásek J, Vošmik M, Tilšer J, Kočová E. Náhodný nález SARS-CoV-2 pneumonie u asymptomatického pacienta s karcinomem jícnu po léčbě při follow-up vyšetření pomocí hybridního 18F-FDG PET/CT

Cíl: Případ 71letého zcela asymptomatického pacienta s pozitivní anamnézou karcinomu jícnu po léčbě a stabilním metastatickým postižením mediastinálních hilových lymfatickýcl uzlin, kde follow-up 18F-FDG PET/CT vyšetření náhodně zjistilo SARS-CoV-2 (COVID-19) pneumonii.

Metodika: V rámci follow-up pacienta s karcinomem jícnu po léčbě bylo provedeno hybridní PET/CT zobrazení. Vyšetření bylo provedeno 60 minut po intravenózni aplikaci 18F-FDG.

Výsledky: Zobrazily se stacionární metastázy s mírně zvýšeným metabolismem 18F-FDG v lymfatických uzlinách v mediastinu a v obou plicních hilech. PET/CT zcela nově odhalilo vícečetné denzity mléčného skla a konsolidace s  intenzivním metabolismem 18F-FDG v parenchymu obou plic charakteru atypické pneumonie s podílem organizující se pneumonie, což vzhledem k probíhající vlně onemocnění COVID-19 nutilo k vyslovení podezření na pneumonii způsobenou virem SARS-CoV-2. Pacient nevykazoval známky žádné respirační infekce, neměl zvýšenou teplotu ani klidovou dušnost. Následně pacient absolvoval PCR test z  výtěru z nosohltanu s pozitivním průkazem viru SARS-CoV-2. Vzhledem k tomu, že pacient měl bezpříznakový průběh onemocnění, byl ponechán v domácí izolaci.

Závěr: 18F-FDG PET/CT vyšetření správně vyslovilo podezření na přítomnost náhodně zjištěné COVID-19 pneumonie u zcela asymptomatického pacienta s  pozitivní anamnézou karcinomu jícnu a stabilní nádorovou lymfadenopatií mediastina a obou plicních hilů, což umožnilo odhalit skrytě probíhající infekci SARS-CoV-2.

Klíčová slova: COVID-19, PET/CT, fluordeoxyglukóza, pneumonie

Major statement

A rare case report about an asymptomatic 71-year-old man with a positive history of the esophageal cancer with stable mediastinaland hilar lymph nodes metastases who underwent a follow-up 18F-FDG PET/CT imaging. The examination incidentally showed SARS-CoV-2 (COVID-19) pneumonia.

SUMMARY

Doležal J, Beladová G, Vaňásek J, Vošmik M, Tilšer J, Kočová E. SARS-CoV-2 pneumonia incidentally detection on 18F-FDG PET/CT in an asymptomatic patient during follow-up for esophagel cancer

Aim: To present a case report about 71-year-old man with a positive history of esophageal cancer with stable mediastinaland hilar lymph nodes metastases who underwent a follow-up 18F-FDG PET/CT imaging. The examination incidentally showed SARS-CoV-2 (COVID-19) pneumonia.

Method: The patient with esophageal cancer after treatment and stable mediastinaland hilar lymph nodes metastases underwent a follow-up 18F-FDG PET/CT examination. The patients was asymptomatic without cough or fever. The PET/CT scan was obtained 60 minutes after intravenous injection of 18F-FDG. The PET scan acquisition time was 2.5 minutes per bed position and seven bed positions were necessary. Contrast-enhanced CT (venous phase) provided both full CT evaluation (including intravenous and oral contrast) and PET attenuation correction.

Results: In addition to demonstrating stable 18F-FDG-avid metastases in mediastinaland hilar lymph nodes, the PET/CTincidentally detected 18F-FDG-avid bilateral pulmonary ground glass and subpleural opacities. The finding was suggestive of COVID-19 associated pneumonia. The infection of SARS-CoV-2 was subsequently confirmed by PCR test.

Conclusion: 18F-FDG PET/CT imaging correctly detected a latent COVID-19 pneumonia in an asymptomatic patient with a positive history of esophageal cancer and mediastinaland hilar lymph nodes metastases and led to a correct anti-epidemic arrangement.

Key words: COVID-19, PET/CT,fluorodeoxyglu-cose, pneumonia


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět