Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Zprávy


Ces Radiol 2021;75(2): 185

Čestné členství České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP
MUDr. Ladislava Janoušková, CSc.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět