Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Zprávy


Ces Radiol 2021;75(2): 184

Čestné uznání České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP
MUDr. Jarmila Laštovičková, Ph.D.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět